Propozycje doboru śpiewów na XXIX Niedzielę zwykłą, rok A

Wejście: Z tej biednej ziemi

Dzisiejsza antyfona na wejście brzmi: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”, dlatego na rozpoczęcie liturgii wykonajmy śpiew „Z tej biednej ziemi”.

Przygotowanie darów: Wszystko Tobie oddać pragnę

Chrystus wyraźnie mówi, abyśmy oddali Bogu to, co się Jemu należy. Składając w ofierze chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią Zbawiciela, śpiewajmy wszyscy „Wszystko Tobie oddać pragnę”.

Procesja komunijna: Ja wiem, w kogo ja wierzę albo: Jezusowi cześć i chwała

W pierwszej antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Oczy Pana zwrócone na bogobojnych na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci, i żywił ich w czasie głodu.”, natomiast w drugiej: „Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”. Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy pieśni „Ja wiem, w kogo ja wierzę” oraz „Jezusowi cześć i chwała”.

Uwielbienie: Dzięki, o Panie, składamy

Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję oraz miłość. Przyjąwszy Ciało Chrystusa, uwielbiajmy Boga śpiewem „Dzięki, o Panie, składamy”.

Zakończenie: Chwalcie Pana wszyscy

W psalmie responsoryjnym powtarzaliśmy: „Pośród narodów głoście chwałę Pana”. Wkraczając w nowy tydzień idźmy przez życie, chwaląc Stworzyciela wraz z Jego dziełami.

Zakończenie: M. Reger, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend', Op. 67, No. 9

W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Maxa Regera „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’”.

Zobacz także