Propozycje doboru śpiewów na XXIX Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Ludu kapłański (zwrotka 5)

Chrystus, Chrystus to nadzieje cała nasza (zwrotka 3 Exsultate Deo, wydanie 9, str. 339)
Jezus Arcykapłan na wieki, Król wszechmocny, a zarazem cichy i pokorny Sługa Jahwe. Przez swoją śmierć na Krzyżu wprowadza pokój w nasze życie i uczy nas bezgranicznego posłuszeństwa Woli Ojca. Chce abyśmy tak jak On rezygnowali z siebie i dawali siebie braciom.

Przygotowanie darów: Błogosław, Panie nas (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 334)

Z radością i w duchu służby podejmijmy trud głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Prośmy Pana, aby nasze serca były wolne od pychy i zazdrości.

KomuniaSkosztujcie i zobaczcie (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 431)
Pan otwiera swą rękę i karmi nas do syta. Zakosztujmy z dobroci Pana

Bóg tak ukochał świat(Niepojęta Trójco, str. 173)
Bóg w nieskończonej miłości posyła nam swojego Syna, który przez swoje bezgraniczne posłuszeństwo Ojcu, oddaje się w nasze ręce. Doświadczony we wszystkim prócz grzechu jest dla nas ludzi, wzorem posłuszeństwa i miłości. 

Uwielbienie: Śpiewaj, śpiewaj całym sercem (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 118)
Uwielbiajmy Pana za to, że stał się dla nas Sługą posłusznym aż do śmierci.

Wyjście: O Jezu cichy i pokorny (Niepojęta Trójco, str. 304)
Prośmy Pana abyśmy dążyli do pokory, abyśmy w służbie drugiemu człowiekowi odnajdowali radość i szczęście. 

Rafał Maciejewski 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.