Propozycje doboru śpiewów na XXV Niedzielę zwykłą (rok A)

„Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki” (Antyfona na wejście).

„Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki” (Antyfona na wejście).

Wejście: Kto się w opiekę odda Panu
Antyfona na wejście XXV Niedzieli Zwykłej głosi: „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki”, dlatego w czasie procesji wejścia oddajmy się w opiekę Najwyższego, który jest naszym Obrońcą i śpiewajmy „Kto się w opiekę odda Panu”.

Przygotowanie Darów: Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
Tematem przypowieści o robotnikach w winnicy nie są zasady sprawiedliwości, ale zbawienie, którym darzy nas Stwórca. W odpowiedzi na Słowo Boże wykonajmy w czasie przygotowania Darów pieśń „Bóg jest miłością, zbawieniem darzy”.

Komunia święta: Panie, dobry jak chleb (1-3) albo: O, Panie Tyś moim Pasterzem
W czasie Komunii świętej warto wykonać pieśń „Panie, dobry jak chleb”, której trzecia zwrotka koresponduje z pierwszą antyfoną komunijną („Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw”) albo „O, Panie Tyś moim Pasterzem”, odnoszącą się do drugiej antyfony na Komunię świętą: „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają”.

Uwielbienie: Będę Cię wielbił, Panie
W psalmie responsoryjnym powtarzaliśmy, że Pan jest blisko ludzi, którzy Go wzywają. Po Komunii świętej wykonajmy pieśń „Będę Cię wielbił, Panie”.

Zakończenie: Być bliżej Ciebie chcę
W drugim czytaniu słyszeliśmy polecenie, abyśmy byli z Chrystusem, „bo to o wiele lepsze”. Na progu nowego tygodnia przylgnijmy do Chrystusa i idźmy z Nim przez życie.

Utwór organowy: J. S. Bach, Wenn wir in höchsten nöthen sein, BWV 641
W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „Wenn wir in höchsten nöthen sein".
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.