Propozycje doboru śpiewów na XXV Niedzielę zwykłą

Wejście: Ludu kapłański  (zwrotka 3, Exsultate Deo, wydanie 9, str. 359)
Jezus Chrystus – Mesjasz, Król cichy i pokorny. W dzisiejszej liturgii jesteśmy zaproszeni, aby na wzór Jezusa być cichymi i pokornymi. Tylko z taką postawą możemy osiągnąć Królestwo Boże.

Błogosławieni ubodzy w duchu(Exsultate Deo, wydanie 9)
Błogosławieni ubodzy, cisi, czystego serca, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Błogosławione dzieci, albowiem one Królestwo osiągną. 

Przygotowanie darów: Bądźmy pokorni (ze zbiorów Ośrodka liturgicznego)
Śpiew ten wyraża prawde zawartą w dzisiejszej Ewangelii. Od pokory do miłości wzajemnej niedaleka droga, bo jak pisze św. Paweł: "Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna". Dlatego prośmy dla nas o dar bezinteresownej miłości wobec braci, o łaskę służenia drugiemu człowiekowi z miłości, a nie z przymusu. 

Kiedyś o Jezu chodził po świecie(zwrotka 1, 3, 4)
Śpiew ten uchodzi za śpiew dla dzieci, ale czyż każdy z nas nie ma w sobie czegoś z dziecka? Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii nawołuje: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje Mnie przyjmuje”. Jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy Królestwa Bożego. Zaproponowane zwrotki tego śpiewu bardzo pięknie wyrażają tę prawdę. 

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 425)
Z pokorą i w uniżeniu zbliżmy się do Stołu Pańskiego. Prośmy, abyśmy umieli być sługami na wzór Chrystusa Sługi. 

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotka 1, 7, Exsultate Deo, wydanie 9, str. 116)
Wraz z całym stworzeniem, uwielbiajmy Pana za Jego dobroć względem nas. 

Wyjście: Błogosław Panie nas (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 334)
Na zakończenie liturgii prośmy Pana o błogosławieństwo na trud pracy nad sobą. Z radością wiernych sług podejmijmy misje głoszenia Królestwa Bożego wszystkim narodom. 

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.