Propozycje doboru śpiewów na XXVI Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Na Zmartwychwstanie (m.: P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Dzisiejsze czytania mocno podkreślają wątek walki z grzechem. W tej pieśni jest mowa o zwycięstwie Jezusa Zmartwychwstałego nad naszą grzesznością. "Złość na wędę ułowiona", "złupił piekieł chciwe progi, wydarł dusze z mąk".

Przygotowanie darów: Stwórz, o mój Boże (m.: J. Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W tej pieśni obecny jest zarówno wątek walki z grzechem poprzez Boże Miłosierdzie (właściwie cały psalm 51), jak też podkreślenie mocy działania Ducha Świętego w naszym życiu, co z kolei nawiązuje do pierwszego czytania i Ewangelii.

Komunia: Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę) (m.: P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana: „Panie, ratuj moje życie!" Znów mowa o tym, że Miłość Boga ma moc wyrywać nas z więzów grzechu.
"Podniosę kielich zbawienia i wezwę Imienia Pana." Dzisiejsza Ewangelia mówi o Imieniu Pana – jeśli go wzywamy, możemy dokonywać Bożych dzieł, a nawet cudów, jak ludzie prorokujący (pierwsze czytanie) albo wyrzucający złe duchy  (Ewangelia).

Uwielbienie: O Jezu, cichy i pokorny (m.:Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Znów prośba o oczyszczenie naszych serc z grzeszności. "Uczyń serce me według serca Twego".

Wyjście: Łaska Pana (Niech nas ogarnie) (m.:P.Pałka, śpiewnik Niepojęta Trójco)
lub Duch Pański nade mną (m.:D.Kusz, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Obie te pieśni nawiązują do wątku głoszenia Słowa Bożego i czynienia Bożych dzieł – mocą Ducha Świętego, który powołuje każdego z nas.

Urszula Rogala

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.