Propozycje doboru śpiewów na XXVIII Niedzielę Zwykłą, rok A

„Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi. Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia” (antyfona na wejście).

Wejście: O Panie, Tyś moim Pasterzem [Exsultate Deo]

Pokładam w Panu ufność mą [Exsultate Deo]

Przygotowanie darów: Błogosławieni, którzy zostali wezwani… [Exsultate Deo]

Procesja komunijna: Pan wieczernik przygotował [Siedl.]

Mądrość stół zastawiła obficie [Niepojęta Trójco I]

Uwielbienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz [Exsultate Deo]

Zakończenie: Ku Tobie, Panie wznosim śpiew [Exsultate Deo]

My chcemy Boga, Panno Święta [Siedl.]

Zobacz także