Propozycje doboru śpiewów na XXX Niedzielę zwykłą, rok A

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Ewangelia).

Wejście: Ubi caritas et amor (m.: gregoriańska)

Dzisiejsze czytania pokazują związek między miłością Boga i do Boga a miłością bliźniego. Słowa tej pieśni ujmują ten związek w jednym zdaniu: Tam gdzie miłość między ludźmi tam jest Bóg. Warto śpiewać podczas eucharystii prosty chorał gregoriański (ta pieśń jest najlepszym przykładem), gdyż dzięki temu przybliża się jego bogactwo uczestnikom liturgii, jednocześnie dając im szansę na czynne włączenie się w śpiew.

Przygotowanie darów: O Jezu cichy i pokorny (m.: Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.I)

Miłujący Boga chce być do niego podobny.

Procesja komunijna: Miłujcie się wzajemnie (m.: U. Rogala, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.II)

Hymn o Miłości jest przepięknym opisem miłości do Boga i bliźniego.

Uwielbienie: Psalm 63 (m.: P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.II)

Jest to modlitwa wyrażająca pragnienie Boga.

Zakończenie: Będę śpiewał Tobie (m.: J.Sykulski, śpiewnik Niepojęta Trójco, t.I)

Pieśń ta podkreśla wątek zawarty w psalmie – miłujemy Boga, który jest dla nas wszystkim, jest naszą mocą i nadzieją.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...