Propozycje doboru śpiewów na XXX Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Chrystus Pan zmartwychpowstał (t.i m.: XVI w., opr.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Jest to pieśń o Zmartwychwstaniu, które świętujemy szczególnie w każdą niedzielę. Poza tym nawiązuje do wszystkich czytań z tego dnia, podkreślając wątek przeprowadzenia człowieka z grzechu do życia dzięki Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.

Przygotowanie darów: Ephata (m.: Fr. Pierre-Etienne, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Ta pieśń jest modlitwą – wołaniem niewidomego żebraka (każdego z nas) o uzdrowienie. 

Komunia: Bóg tak ukochał świat (m.: A. Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
W tej pieśni podkreślony jest wątek ogarniającej nas miłości Ojca, który "własnego Syna nie oszczędził, wydając Go za nas".

Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła"

Wyjście: Wielkie są dzieła (m.; J. Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Wychwalajmy Pana Boga za Jego wielkie dzieła.

Urszula Rogala

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.