Propozycje doboru śpiewów na XXX Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Tak Bóg umiłował świat (m.: J.Gałuszka OP, Niepojęta Trójco)
Pieśń ta mówi o tym, że każdy, kto wierzy w Boga, może przez Chrystusa żyć w Nim w wieczności. Czyli podsumowuje ważne wątki wszystkich dzisiejszych czytań.

Przygotowanie darów: Błogosławieni ubodzy (m.: z trad.greckiej, Niepojęta Trójco)
"Ubodzy w duchu" to ci, do których należy królestwo niebieskie. "(…) kto się uniża, będzie wywyższony" (dzisiejsza Ewangelia)

Komunia: Zbliżam się w pokorze (m.:trad.)
To pieśń łącząca wątek eucharystyczny z myślą przewodnią dzisiejszych czytań: pokora w wierze.
lub Mądrość stół zastawiła (m.: A.Gouzes OP, Niepojęta Trójco)
Ta pieśń łączy wątek eucharystyczny z ważnym tematem poruszanym w dzisiejszych czytaniach: o bogaczach, biedakach i kwestii ich życia wiecznego.

Uwielbienie: U Ciebie Boże (m.: J.Gałuszka OP, Niepojęta Trójco)
Ta pieśń nawiązuje do dzisiejszych czytań: Pan Bóg wyzwala nas, biedaków, z nędzy grzechu, w Nim jest nasza ucieczka i schronienie.
lub Trisagion I (m.: A.Gouzes OP, Niepojęta Trójco)
Ta pieśń jest wołaniem grzesznika o miłosierdzie boże. "Błagam Cię jak grzesznica i celnik".

Wyjście: O Matko miłościwa (m.: J.Sykulski, Niepojęta Trójco)
W tej pieśni maryjnej również poruszony jest temat zbawienia nas – grzesznych.

Urszula Rogala

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.