Propozycje doboru śpiewów na XXXI Niedzielę zwykłą roku C

Jezus nieustannie, każdego dnia woła mnie po imieniu, jak Zacheusza z dzisiejszej Ewangelii. Jest Bogiem niezwykle cierpliwym, który pragnie tylko jednego: zagościć w domu mojego serca na wieczerzy. Tylko On może moje życie napełnić dobrem.

Wejście: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójco)
Jezus nieustannie, każdego dnia woła mnie po imieniu, jak Zacheusza z dzisiejszej Ewangelii. Jest Bogiem niezwykle cierpliwym, który pragnie tylko jednego: zagościć w domu mojego serca na wieczerzy. Tylko On może moje życie napełnić dobrem.

Przygotowanie darów: Podnieś mnie Jezu
"Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło". Pozwólmy odnaleźć się Jezusowi. Pozwólmy Mu podnieść nas i zaprowadzić w ramiona Ojca.

Bóg nad swym ludem zmiłował się (Exsultate Deo, zwrotki 1, 2)
W dzisiejszej Ewangelii Jezus spogląda na Zacheusza z miłością i ta miłość przemienia jego życie. Miłość Jezusa zmienia świat, może zmienić i moje życie.

Komunia: Jeden chleb (Siedl.)
"Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło", dlatego wołajmy "na ramiona swoje weź oPanie tych, co sami wrócić już nie mogą".

Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco)
Bóg ukochał nas do szaleństwa. Posyła nam Swojego Syna, bo tak bardzo chce żebyśmy się odnaleźli, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby On mógł gościć w naszym domu.

Uwielbienie: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (Siedl.)
Wraz z całym światem uwielbiajmy Boga za Jego miłość

Wyjście: Pieśń ku czci Matki Bożej
Prośmy Maryję Matkę Szczęśliwych Powrotów, aby była naszą opiekunką w drodze do domu Ojca.

Rafał Maciejewski
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.