Propozycje doboru śpiewów na XXXII Niedzielę zwykłą, rok A

„Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody” (Psalm responsoryjny).

Wejście: Pójdź do Jezusa, do niebios bram

Dzisiejsza antyfona na wejście brzmi: „Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie”, dlatego w czasie procesji wejścia prośmy Chrystusa, aby wysłuchał błagania swojego ludu.

Przygotowanie darów: Pokładam w Panu ufność (3 i 4 zwrotka)

W Ewangelii słyszeliśmy przypowieść o pannach wyczekujących Oblubieńca. Składając na ołtarzu Pańskich dar chleba i wina, śpiewajmy wskazane zwrotki psalmu „Pokładam w Panu ufność”, wyrażając naszą tęsknotę za Zbawicielem.

Procesja komunijna: O, Panie, Tyś moim Pasterzem albo: Panie, zostań z nami! (3 zwrotki)

W pierwszej antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mo–gę odpocząć, orzeźwia moją duszę”, natomiast w drugiej: „Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba”. Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy pieśni „O, Panie, Tyś moim Pasterzem” oraz hymn kongresu eucharystycznego z 2005 roku – „Panie, zostań z nami!”

Uwielbienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (8 zwrotek)

Nawiązując do Ewangelii, w której zostaliśmy wezwani do czuwania na przyjście Chrystusa, składajmy dziękczynienie Bogu, naszemu Ojcu i przyzywajmy Oblubieńca: „Przyjdź, Panie Jezu!”

Zakończenie: Ty, wszechmocny, Panie

Odwołując się do antyfony na wejście, warto zakończyć dzisiejszą liturgię śpiewem „Ty, wszechmocny, Panie”.

Utwór organowy: J. Pachelbel, Dies sind die heil’gen zehn Gebot

W czasie Mszy świętej lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Pachelbel’a pt. „Dies sind die heil’gen zehn Gebot”.

Zobacz także