Propozycje doboru śpiewów na XXXII Niedzielę zwykłą roku B

Uboga wdowa oddała wszystko ponieważ bezgranicznie zaufała i to właśnie ufność i dyskrecja powinny przenikać śpiewy owej niedzieli. Teksty i muzyka powinny przybliżać nas do tajemnicy zażyłej relacji z Bogiem.

Wejście: Ps 62 „Tylko w Bogu znajdzie” (muz. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Oto jest dzień (B. Korejs, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
Pierwszy śpiew wyrażą ufność w Bożą Opatrzność, drugi opowiada o radości tajemnicy zmartwychwstania. 

Aspersja: Converte nos (Taize, opr. D. Kusz OP) lub Asperges me (muz. Michał Kłos)
Pieśni o charakterze pokutnym nawiązują do aktu skruchy oraz do aspersji – obrządu pokropienia wiernych.

Psalm: Rectus (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Psalm nr 8 (muz: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco, s. 60)  
Melodie tych psalmów w połączeniu z tekstem obecnej niedzieli kreślą nam postawę człowieka ufnego i pokornego 

Alleluja: „o” (Niepojęta Trójco, s. 43) lub De Hyacinte (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiewy o radosnym i eksklamacyjnym charakterze, podkreślają rangę niedzielnej uroczystości.

Przygotowanie darów: Pieśń o nadziei (muz. Dawid Kusz OP)
Tekst ostinata wyraża zaufanie w Bogu, zaś kompilacja psalmów użytych w wersetach solowych jest modlitwą człowieka który cała swoja ufność pokłada w Bogu. Kontemplacyjny charakter muzyki nadaje całej pieśni charakter modlitwy zawierzenia. 

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (muz. S. Ziemiański, Siedlecki lub opr. D. Kusz OP) lub Mądrość stół zastawiła obficie (muz. A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, s. 199)
Śpiew mówi o Bożej opiece i trosce Boga o swoje stworzenie, zawiera wersy mówiące o kosztowaniu dobroci Pana a to chyba najlepiej oddaje aspekt przyjmowania Ciał a i Krwi Pańskiej. Wszystkie trzy śpiewy oparte są na tekście Ps 34.

Wyjście: Głoś imię Pana(Chorał ze Stralsunde Gesangbücher, Niepojęta Trójco, s.153) lub Jezu ufam Tobie (muz. Paweł Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego).
Pierwsza z pieśni ma charakter chwalebny i jest pochwałą Boga, który opiekuje się swoim ludem. Druga jest wyrazem ufności w Boże Miłosierdzie i łaskawość.

 

Msza: Missa Orientalis (muz. J. Sykulski, Niepojęta Trójco, s. 35) lub Missa Spei (muz. U. Rogala, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Missa Orientalis z zastosowaniem harmoniki i rytmiki właściwej muzyce cerkiewnej

Jakub Grzywa OP 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.