Propozycje doboru śpiewów na XXXII Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Pokładam w Panu ufność mą
Nawiązując do antyfony na wejście: „Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie”, rozpocznijmy liturgię dzisiejszej Mszy świętej śpiewem „Pokładam w Panu ufność mą”, będącym parafrazą psalmu 130 (129).

Przygotowanie darów: Chrystus, Chrystus to nadzieja
Chrystus jest Pierworodnym umarłych, który zwyciężył śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Odwołując się do śpiewu przed Ewangelią oraz dzisiejszej Ewangelii, składając dar chleba i wina, śpiewajmy pieśń „Chrystus, Chrystus to nadzieja”.

Komunia: O, Panie, Tyś moim Pasterzem albo: Zbliżam się w pokorze (zwrotki 1. –5.)
Przyjmując Ciało Chrystusa zaśpiewajmy „O, Panie, Tyś moim Pasterzem”, nawiązując tym samym do pierwszej antyfony komunijnej, zaczerpniętej z psalmu 23 (22).
Druga antyfona nawiązuje do uczty Chrystusa z uczniami z Emaus: „Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba”. Warto, zatem śpiewać zwłaszcza piątą zwrotkę pieśni „Zbliżam się w pokorze”, w której wyrażamy pragnienie poznania Pana, darzącego nas życiem wiecznym.

Uwielbienie: Dzięki, o Panie, składamy dzięki
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o wierze męczenników w zmartwychwstanie umarłych. Składając dziękczynienie za pełny udział w Uczcie eucharystycznej i za wiarę oraz za to, że Bóg przywraca nam życie, śpiewajmy pieśń „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”.

Wyjście: Być bliżej Ciebie chcę
Razem z psalmistą śpiewaliśmy: „Strzeż mnie jak źrenicy oka, skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”. Jeszcze raz prośmy Boga o opiekę i ochronę, śpiewając po rozesłaniu pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.

Utwór organowy: J. S. Bach, Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BWV 1115
„Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie” – nawiązując jeszcze raz do antyfony na wejście, w czasie Mszy świętej można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha „Herzlich lieb hab ich dich, o Herr”.

Marcin Juraha

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.