Propozycje doboru śpiewów na XXXIII Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Niech Twój rozbłyśnie dzień (Niepojęta Trójco, str. 266)
Każdy z nas obawia się dnia Sądu Ostatecznego. W dzisiejszej liturgii jesteśmy zaproszeni, aby oczekiwać tego dnia z nadzieja i gotowością w sercu.
Z nadzieją i radością bo: „w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”. Dlatego wołajmy z tęsknotą: „Niech wreszcie wstanie Twój dzień Panie, ocalenie przyniesie nam”.

Przygotowanie darów: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza (Exsultate Deo, wyd. 9)
W dzisiejszej liturgii słyszymy wezwanie: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”. Mamy oczekiwać z Nadzieją na TEN dzień. A tą Nadzieją jest sam Jezus Chrystus, który, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, weźmie nas w obronę.

Komunia: Idzie, Idzie Bóg prawdziwy (Siedl.)
Ten sam Jezus Chrystus, który przyjdzie w swojej chwale na końcu czasów, przychodzi dzisiaj do nas w znaku chleba. Przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii. Podczas każdej Eucharystii objawia nam swoją cześć i chwałę. Dziękujmy Mu za ten ogromny dar Jego miłości.
Tylko w Bogu znajdzie – Ps 66 (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Podczas komunii proponuje śpiew, który nawiązuje do antyfony: „Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję”.

Uwielbienie: Będę śpiewał Tobie Mocy moja (Niepojęta Trójco, str. 274)
Jezus Chrystus – nasza MOC, NADZIEJA i POKÓJ. Ufając Jego słowu, które nie przemija oczekujmy objawiania się Chwały Boga.

Wyjście: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, str. 152)
Nasz Bóg to potężny Pan. Na końcu czasów objawi nam swoją chwałę i potęgę.
Na zakończenie liturgii oddajmy Jemu uwielbienie i cześć.

Rafał Maciejewski

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.