Propozycje doboru śpiewów na XXXIII Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Maranatha (m.: Fr.Ephraim, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Ta pieśń mówi o przyjściu Jezusa na końcu świata.

Przygotowanie darów: Błogosławieni ubodzy (m.:z trad. greckiej, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Błogosławieństwa mówią o życiu wiecznym, a jednocześnie poruszają wątek prześladowań dla sprawiedliwości, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (m.: bizantyjska, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Słowa tej pieśni eucharystycznej nawiązują do zbawienia i nieśmiertelności.

Uwielbienie: Pieśń tęsknoty (m.: J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Pieśń ta wyraża tęsknotę za życiem wiecznym w Bogu.

Wyjście: Salve Regina (m.: A.Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Na koniec Mszy Świętej pieśń do Matki Bożej, wyrażająca prośbę, aby prowadziła nas do Swego Syna.

Urszula Rogala

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.