Propozycje doboru śpiewów na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów” (Ewangelia)

Wejście: Godzien jesteś (Exsultate Deo), Chrystus Wodzem, Chrystus Królem (Niepojęta trójco, t. II; Siedl.) lub Wielki Psalm Wejścia (Niepojęta Trójco, t.I)

Antyfona na wejście:” Baranek, który został zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość i moc, i uwielbienie, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.” Rozpoczynając dzisiejszą liturgię oddajmy chwałę Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Przygotowanie darów: Ciebie, Chryste, wyznajemy (Exsultate Deo)

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opis Sądu Ostatecznego, kiedy to Król będzie nas sądził z uczynków miłości. Nawiązując do ewangelicznego opisu wykorzystajmy proponowany śpiew.

Procesja komunijna: Pan króluje, wesel się ziemio (Niepojęta Trójco, t. I) lub Bóg nad swym ludem zmiłował się (Siedl.)

Antyfona na komunię: „Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem.” Bóg w nieskończonej miłości do człowieka posyła na ziemię swojego Syna, który jest dawcą miłości i pokoju. Otwórzmy się na Jego dary i dzielmy się nimi z naszymi bliźnimi, abyśmy na końcu czasów mogli stanąć po prawej stronie Króla.

Uwielbienie: Głoś Imię Pana (Exsultate Deo) lub Cała ziemio (Niepojęta Trójco, t. II)

Niech cała ziemia zaśpiewa pieśń na cześć Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata!

Zakończenie: Cóż Ci Jezu damy (Siedl.)

Oddajmy się we władanie Jezusowi Chrystusowi. Niech On będzie Królem naszych serc.

Zobacz także