Propozycje doboru śpiewów na uroczystość Wniebowzięcia NMP

Wejście: Ave maris Stella (Niepojęta Trójco, s. 210)
Na rozpoczęcie liturgii możemy wykonać pieśń opartą na jednym z hymnów brewiarzowych.

Przygotowanie darów: Posłuchaj córko (Niepojęta Trójco, s. 298)
To śpiew nawiązujący do psalmu responsoryjnego. 

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Niepojęta Trójco, s. 174) 

Uwielbienie: Sanctum nomen Domini (Niepojęta Trójco, s. 283)

Magnificat  (Niepojęta Trójco, s. 303)
„Miłosierny Boże, (…) prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania.” (z Modlitwy po Komunii)

Wyjście: Święta, Przeczysta Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 220)
Wierząc, że Maryja naprawdę jest Bramą otwartą do nieba, polecajmy się Jej opiece.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.