Propozycje doboru śpiewów na uroczystość Wszystkich Świętych

To święto radości, święto wspólnoty ludzi żyjących wieczną miłością.

Wejście: Niechaj Cię Panie (muz. P. Bębenek, ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego)

„Niechaj Cię Panie”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/12.mp3

Słowa zaczerpnięte z psalmu 145, jak również podniosły charakter tego śpiewu doskonale wprowadzają nas w dzisiejszą uroczystość. To święto radości, święto wspólnoty ludzi żyjących wieczną miłością.

Przygotowanie darów: Błogosławieni (Niepojęta Trójco, s. 128)

Pieśń ta nawiązuje do Kazania na Górze, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. 

Komunia: Zbliżam się w pokorze (oprac. P. Bębenek, ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego)

„Zbliżam się w pokorze”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/02.mp3

„Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.”

Uwielbienie: Nadzieja (Niepojęta Trójco, s. 288)

"W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni…"

Zakończenie: Kto się w opiekę (oprac. J. Sykulski, ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego)

„Kto się w opiekę”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/22.mp3

Na zakończenie liturgii oddajmy się Bożej opiece, bo „każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty” (z II. czytania).

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.