Propozycje doboru śpiewów na uroczystość św. Piotra i Pawła

Radujmy się w Panu w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią użyźnili Kościół, pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.

Wejście: Boże obdarz Kościół Twój (Siedl.)

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza (zwrotka 2; Exsultate Deo, str. 339)
Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów. Prośmy Chrystusa – Głowę o jedność i pokój dla całego Kościoła.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, str. 165)
Pełni radości uwielbiajmy Pana za dar św. Apostołów Piotra i Pawła.

Przygotowanie darów: Panie umocnij nasza wiarę (Siedl.)
Prośmy o dar prawdziwej wiary, o to, abyśmy potrafili tak jak św. Piotr i Paweł odnaleźć w Jezusie jedynego Mesjasza i Zbawiciela i abyśmy idąc na cały świat głosili ludziom, że nasz Pan jest z nami obecny przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Komunia: Ja wiem w kogo ja wierzę (Siedl.)
Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, obecny z nami pod postacią chleba i wina. przyjmując Ciało Pana śpiewajmy z wiarą: Ja wiem w kogo ja wierzę, ja wiem w kim mam nadzieję, ja wiem kogo miłuję. Oddajmy swoje życie Jezusowi na wzór św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Uwielbienie: Dziękujemy Ci Ojcze nasz  (zwrotka 1,2, 3, 7; Siedl.)
Słowami hymnu pochodzącego od Apostołów dziękujmy Pana za życie i za wiarę i prośmy, aby miał w opiece Kościół Święty. 

Wyjście: Chrystus Wodzem + modlitwa za Papieża (Siedl.)
Wraz ze św. Piotrem wyznajmy, że Jezus Chrystus jest naszym Królem i Władcą. Zakończmy dzisiejszą liturgię słowami modlitwy za Papieża – namiestnika Chrystusowego i następce św. Piotra.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.