Propozycje pieśni na XXVI Niedzielę zwykłą roku B

Liturgia XXVI Niedzieli Zwykłej jako kolejna z rzędu wprowadza nas w temat grzeszności i miłosierdzia. Zarówno antyfona na wejście jak i czytania przypominają nam, że zło istnieje i że należy z nim walczyć. W Ewangelii Pan Jezus bardzo radykalnie wzywa nas do walki z grzechem.

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławiać swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego (Antyfona na wejście).

Liturgia XXVI Niedzieli Zwykłej jako kolejna z rzędu wprowadza nas w temat grzeszności i miłosierdzia. Zarówno antyfona na wejście jak i czytania przypominają nam, że zło istnieje i że należy z nim walczyć. W Ewangelii Pan Jezus bardzo radykalnie wzywa nas do walki z grzechem: Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Dlatego na tę niedzielę proponuję dobór pieśni o charakterze pokutnym.

Wejście: Stwórz o mój Boże (t.: Ps 51, m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. II, s. 236)

„Stwórz o mój Boże”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/09.mp3

To zapewne jedna z najbardziej znanych pieśni o charakterze pokutnym, przeznaczona także do wykonywania przez wielogłosowe schole. Zaśpiewajmy ją ze zwrotkami, które stanowi psalm 51: Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej.

Przygotowanie darów: Boże, Ty nie odmawiasz (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 204)

Boże, Ty nie odmawiasz Twego miłosierdzia – niech ta pieśń przypomina nam, że w walce ze złem nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić, że do uzdrowienia potrzeba miłosierdzia, które pozwala na nowo nawiązać mocną więź z Panem.

Komunia: Jezu, Jezu do mnie przyjdź (m.: śląska, XVII w., Siedlecki, s. 263)

Ta pieśń jest prostym wołaniem do Boga o świętej przyjęcie Komunii. Zaśpiewajmy zwrotki nr 4 i 5, które są prośbą o uzdrowienie z grzeszności i ochronę przed złem:

4. Choć niegodny sługa Twój,
Byś majestat zniżył swój,
Uzdrów słowem duszę mą,
Nie się zbudzi z grzech snu
.

5. Przyjdź o Jezu, proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się,
Chroń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą.

Uwielbienie: Będę śpiewał, Tobie (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, s. 274)

W walce ze złem Pan Bóg daje nam otuchę i nadzieję na lepsze jutro. Zaśpiewajmy na uwielbienie pieśń, w której wyznajemy, ze Ty Panie jesteś mą nadzieją.

Zakończenie:Matko Miłościwa (m.: XVI w., Siedlecki, s. 370, lub: Niepojęta Trójco, t. I, s. 225)

„O Matko Miłościwa”
fragm. z płyty „Nieskalana”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/nieskalana/01.mp3

Matka Boża sama zaleciła, aby prosić ją o modlitwę za nami grzesznymi. Myślę, że wielu ludzi doznało sytuacji, w których to właśnie modlitwa do Matki Bożej okazała się wybawieniem od grzechu. Na zakończenie Eucharystii zaśpiewajmy tę piękną pieśń w całości (wszystkie zwrotki), szczególnie drugą zwrotkę: Tyś świata podziwienie, grzesznych wybawienie – Maryja, módl się za nami.

Zobacz także