Propozycje pieśni na XXVII Niedzielę zwykłą roku B

Dzisiejsza liturgia zawiera wiele pięknych wątków tematycznych. Antyfona na wejście oraz pierwsze czytanie mówią o Bogu, Stworzycielu wszechrzeczy. Aklamacja przed ewangelią przypomina nam o wzajemnej miłości, a antyfona na komunię – o dobroci jako nieodłącznym atrybucie potężnego Boga Stworzyciela.

Wejście: Czego chcesz od nas, Panie (mel. trad, t.: J. Kochanowski, Niepojęta Trójco t. I, s. 149)

Antyfona na wejście: Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

Pewnie nie wszędzie odbędzie się długa procesja na wejście, ale byłoby świetnie, gdyby udało się dotrzeć do trzeciej zwrotki tej znanej pieśni, opowiadającej o „Panu wszystkiego świata”.

Przygotowanie darów: Miłujcie się wzajemnie (m.: U. Rogala, Niepojęta Trójco t. II, s. 224)

„Miłujcie się wzajemnie”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/13.mp3

Pieśnią tą nawiążmy do przesłania aklamacji przed Ewangelią i samej Ewangelii. Myślę, że w przypadku krótko trwającego przygotowania darów dobrze będzie zaśpiewać sam refren tej pieśni.

Komunia: Miłosierny Pan i łaskawy (m.: J. Gałuszka, t.: Ps 103, Niepojęta Trójco t. I, s. 150)

Antyfona na komunię: Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Antyfona na komunię dopełnia obrazu Boga, jaki wyłaniał się z antyfony na wejście: Bóg jest oczywiście Władcą, któremu podlega całe stworzenie, ale jest równocześnie Bogiem dobrym, co jest dla nas, grzeszników, radosnym przesłaniem ogromnej wagi.

Uwielbienie: Laudate omnes gentes (m.: J. Berthier, Taizé, Niepojęta Trójco t. I, s. 289 lub Najnowsze śpiewyTaizé, nr 76)

Zakończenie: Cała ziemio, wołaj (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco t. II, s. 206)

„Cała ziemio wołaj”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/03.mp3

Wracając do treści antyfony na wejście, zachęćmy na koniec całe stworzenie do wyśpiewania chwały Bogu i przypomnienia sobie wielkiego zwycięstwa, jakie świętujemy każdej niedzieli (o czym wspominała dwa tygodnie temu Ula, a do czego i ja się po cichu podpinam).

Zobacz także