Propozycje pieśni na XXXIII Niedzielę zwykłą

Wielkimi krokami zbliżają się różne końce. Koniec roku kalendarzowego, koniec roku liturgicznego. Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że i koniec świata zbliża się wielkimi krokami. Kiedy? A jakież to ma znaczenie?! Liturgia przypomina nam dzisiaj o czuwaniu, bo w chwili, której się nie spodziewamy, Syn Człowieczy przyjdzie.

Wielkimi krokami zbliżają się różne końce. Koniec roku kalendarzowego, koniec roku liturgicznego. Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że i koniec świata zbliża się wielkimi krokami. Kiedy? A jakież to ma znaczenie?! Liturgia przypomina nam dzisiaj o czuwaniu, bo w chwili, której się nie spodziewamy, Syn Człowieczy przyjdzie. Mamy się modlić, by móc przed Nim stanąć. Niełatwa ta Dobra Nowina. Z jednej strony trzęsienia ziemi, spadające gwiazdy, wielki ucisk, otwierające się groby, sąd Boży, nagrody i kary wieczne. Z drugiej Chrystus, który przyjdzie w chwale i mocy. Dzisiaj nie chodzi o to, by się lękać. Dzisiaj chodzi o to, żeby sobie przypomnieć, że mamy trwać w gotowości na spotkanie z Panem. Mamy żyć Ewangelią każdego dnia. Mamy się starać ze wszystkich sił. Bo nie znamy dnia ani godziny.

Wejście: Wielki jest Pan (m.: A. Gouzes OP, opr.: M. Pilśniak OP, Niepojęta Trójco, t. I. s. 152).

„Wielki jest Pan”
fragm. z płyty „Niepojęta Trójco”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/niepojeta_trojco/14.mp3

Apokaliptyczne opisy końca świata mogą wywoływać dreszcze i przerażanie. I słusznie. Bo to nie jest bajka dla grzecznych dzieci. To walka o nasze zbawienie. A Ten, Który Przychodzi jest godzien wielkiej chwały, potężny, pełen mocy, Jego wielkość jest niezgłębiona. Wszystkie nasze lęki i strachy w Jego Obecności przestają mieć znaczenie.

Przygotowanie darów: Tylko w Bogu * Psalm 62 (m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 242)

„Tylko w Bogu”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/15.mp3

Dzisiaj w antyfonie na wejście pojawiają się takie słowa: Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. Ostatecznie tylko w Bogu można znaleźć pokój. Warto o tym pamiętać, by to czuwanie nasze nabierało sensu, wartości, mocy.

Komunia: Panie mój, nie jestem godzien (m.: A. Gauzes OP, opr.: br. dominikanie, Niepojęta Trójco, t. I, s. 173).

W Eucharystii Jezus staje pośród nas z największym darem. Ofiaruje nam Swoje Ciało i Krew, Pokarm na drogę. Nie jesteśmy godni, chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Więc przystąpmy z pokorą by życie otrzymać, przez ten Sakrament wyrwani jesteśmy z piekła grozy.

Uwielbienie: Jezu, ufam Tobie (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 404)

„Jezu ufam Tobie”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/02.mp3

Z antyfony na komunię: Zaprawdę powiadam wam: * Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, * a to się wam stanie. Módlmy się zatem. Ufajmy.

Zakończenie: Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, s. 250).

„Wielkie są dzieła”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/11.mp3

Ja wiem, że Chrystusa Króla Wszechświata dopiero za tydzień. Nie mogę jednak oprzeć się pokusie zaproponowania kolejnej pieśni o wielkości dzieł Pana. O potędze. O podziwie. Bo jakoś mi tak w duszy gra, że pamięć o Jego wielkości pomaga mi w czuwaniu, w dziękczynieniu, w trwaniu. Bo On wszystko może. I jest dla mnie nadzieja.

Zobacz także