Propozycje śpiewów na XXXI Niedzielę zwykłą roku B

Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, Opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu (z psalmu responsoryjnego)

Miłuję Cię, Panie,
mocy moja,
Panie, Opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu (z psalmu responsoryjnego)

Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii jest przykazanie miłości Pana Boga i bliźniego. Poniżej staram się dobierać pieśni zarówno do treści czytań, jak i antyfon na wejście oraz komunię świętą.

Wejście: Nic nas nie zdoła (t, m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 305)

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: Nie opuszczaj mnie, Panie, * Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. * Spiesz mi na pomoc, * Panie, zbawienie moje proponuję zaśpiewać tę pieśń, wielokrotnie ją powtarzając przy udziale wiernych.

Przygotowanie darów: Bóg jest miłością (m.: Taize, Niepojęta Trójco, t. II, s. 399)

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o miłości bliźniego jako o jednym z najważniejszych przykazań. Kontemplując tę prawdę proponuję zaśpiewać pieśń, która w prosty sposób definiuje Boga jako Miłość. Śpiew ten jest łatwy do podtrzymania przez wiernych, szczególnie wielokrotnie powtórzony.

Komunia: Na Komunię (m.: P. Pałka, t: Ewangelia wg św. Jana)

Słowa niniejszej pieśni zawierają dzisiejszą antyfonę na komunię (jest to antyfona alternatywna): Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, * a Ja żyję przez Ojca, * tak i ten, kto Mnie spożywa, * będzie żył przeze Mnie. Proponuję zaśpiewać tę łatwą do nauczenia pieśń, która prostym tekstem i przekazem może dobrze przeniknąć modlitwę uczestników liturgii.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (m. J.Gałuszka, Niepojęta Trójco, t. I, str. 275)

Uwielbiajmy Pana tym znanym, prostym śpiewem: Chwała Tobie, Panie.

Zakończenie: Zbudź się o śpiący (t.: Ef 5,14; Ps 27, m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 252)

W miesiącu listopadzie pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłych. Niniejsza piękna pieśń została napisała właśnie jako modlitwa za dusze tych, którzy nas poprzedzili w drodze do Ojca. Proponuję zaśpiewać na zakończenie kilka zwrotek (w miarę możliwości wszystkie), które stanowi psalm 27.

Zobacz także