Propozycje śpiewów na uroczystość Wszystkich Świętych, rok B

Każdy dzień roku liturgicznego jest o kimś bądź o czymś. Przypomina konkretną postać bądź jakieś niezwykłe wydarzenie, jest opowieścią o naszej wędrówce do Ojca i o przygodach, które spotykają nas po drodze. 1 listopada to wyjątkowe święto. Dzisiaj imieniny Wszystkich Świętych.

Każdy dzień roku liturgicznego jest o kimś bądź o czymś. Przypomina konkretną postać bądź jakieś niezwykłe wydarzenie, jest opowieścią o naszej wędrówce do Ojca i o przygodach, które spotykają nas po drodze. 1 listopada to wyjątkowe święto. Dzisiaj imieniny Wszystkich Świętych. Tych znanych z imienia i nazwiska, o konkretnych, rozpoznawalnych twarzach i gestach, i tych najcichszych, niewidocznych. Powtarzamy codziennie, że „wierzymy w świętych obcowanie”. Dzisiaj warto po raz kolejny próbować zrozumieć, co to znaczy.

Wejście: Niechaj Cię, Panie (m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 406).

„Niechaj Cię Panie”
fragm. z płyty „Dzięki Ci Panie”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/dzieki_ci_panie/12.mp3

Maranatha (m.: Fr. Ephraim, opr. A. Piecuch, J. Gałuszka, Niepojęta Trójco, t. I, s. 131)

Pewnie każdy ma jakieś swojego „ulubionego” Świętego. Kogoś kto w naszym życiu odegrał ważną rolę, kto pomógł, gdy było ciężko, z kim zawarliśmy przyjaźń. To dobrze. Próbuję sobie wyobrazić jaka to ogromna rzesza ludzi. Nie umiem. Oni wszyscy mówią o chwale Twojego Imienia, Panie.

Druga propozycja to wołanie o to, by Pan przyszedł. Słowa zwrotek usłyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Apokalipsy św. Jana. Będą gody Baranka – błogosławieni, którzy zostali wezwani i skorzystali z zaproszenia.

Przygotowanie darów: Pieśń o nadziei (t. Ps 25, m. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 411)

„Pieśń o nadziei”
fragm. z płyty „Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/12.mp3

Jeszcze jedna prawda naszej wiary, która dzisiaj szczególnie mocno do mnie przemawia. Jesteśmy powołani do świętości. Zaproszeni do niej. A jedną z cech świętości jest nadzieja – mimo wszystko, wbrew wszystkiemu.

Komunia: Błogosławieni (m. : z tradycji greckiej, Niepojęta Trójco, t. I, str.148 albo m.: M. Machura, Niepojęta Trójco, t. I, s. 128 z refrenem Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka)

Błogosławieństwa przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia. Dla mnie to jedna z najpiękniejszych modlitw Kościoła, taka, która niesie nadzieję, gdy coś nie wychodzi. Niech Ciało Pana przyjmowane pod postacią Chleba będzie umocnieniem w realizacji tego planu, byśmy nie bali się ubóstwa i cichości, samotnego płaczu, wzgardy, służby braciom przez miłosierdzie, byśmy wierzyli w nadejście Królestwa prawdy i sprawiedliwości. Bo dzisiejsze święto jest właśnie o tym – błogosławieni ci, którzy w Panu znaleźli siły.

Uwielbienie: Na wieki będę wyśpiewywał (t.: Ps 103, m.: P. Pałka, Niepojęta Trójco, t. II, s.405)

„Na wieki będę wyśpiewywał”
fragm. z płyty „ Duszo Chrystusowa”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/19.mp3

Niewiele wiadomo pewnych rzeczy o tym, jak jest w niebie. Na pewno jest tam Bóg. I na pewno będziemy chodzić w Jego Obecności. Cokolwiek to znaczy. Będziemy na wieki wychwalać Jego miłosierdzie. Może warto zacząć już dziś.

Zakończenie: Zbudź się, o śpiący (t.: Ef 5,14; Ps 27, m.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 252).

„Zbudź się o śpiący”
fragm. z płyty „ Pieśń o nadziei”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/piesn_o_nadziei/06.mp3

O Matko łaskawa (m.: ludowa irlandzka, opr.: A. Gouzes OP, W. Gołaski OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 224)

Tradycyjnie 1 listopada odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Modlimy się za nich, wierząc, że ci, którzy odeszli, mogą już dziś dostąpić zbawienia, a każdy zbawiony to święty. Prośmy zatem na koniec Eucharystii, by zajaśniał nam Chrystus – nam, którzy czasem śpimy i tym, którzy zasnęli.

Druga propozycja to modlitwa do Matki Najświętszej. Ona zna drogę. Niech nas wiedzie do niebios bram.

Zobacz także