Propozycje wyboru tekstów mszalnych

Propozycje wyboru tekstów mszalnych: prefacja, modlitwa eucharystyczna, czasem też uroczyste błogosławieństwo. Rok A., wydrukowane jako dodatek do 153 numeru pisma Wieczernik, stanowić mają pomoc w wyborze tekstów prefacji, modlitw eucharystycznych oraz uroczystego błogosławieństwa i modlitwy nad ludem.

Okładka

Celem autora jest zachęcenie do korzystania z bogactwa tekstów Mszału i pokazanie możliwości używania modlitw eucharystycznych innych niż najczęściej obecnie stosowana (Druga Modlitwa Eucharystyczna). Konkretne propozycje na wybrane dni zostały poprzedzone wstępem o zasadach dobierania modlitw eucharystycznych, prefacji i błogosławieństw. Propozycje wyboru tekstów zostały przedstawione w przejrzystej formie tabeli, ułatwiającej sprawne odnalezienie danej niedzieli lub obchodu w roku A.

Propozycje umożliwią szersze korzystanie z bogactwa tekstów Mszału. W propozycjach wyboru kierowano się tematem liturgii wyznaczonym przez czytania mszalne, zarazem starano się o osiągnięcie większej różnorodności. (Wstęp)

 

 

Małgorzata Batko

Zobacz także