Propozyja doboru pieśni na XXV niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Tylko w Bogu

W antyfonie na wejście słuchamy: „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki”. W psalmie zaś powtarzamy wers: „Pan podtrzymuje całe moje życie”. Proponujemy zatem rozpocząć liturgię od śpiewu, w którym głosimy, że to Pan jest naszą opoką i ucieczką.

Przygotowanie darów:

Przykazanie nowe daję wam

Słyszymy w kolekcie: „Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne”. Watro podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń, która przypomina nam o konieczności miłości bliźniego.

Komunia:

O, Panie, Ty nam dajesz

Podczas komunii proponujemy śpiew, który przypomina nam o tym, że Chrystus nieustannie posila nas oraz głosi prawdę o Jego wierności.

Wyjście:

Panu naszemu pieśni grajcie

Dzisiejszy psalm zachęca nas do tego, byśmy sławili imię Pana. Dlatego też na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń Panu naszemu pieśni grajcie.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXV niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także