Propozyja doboru pieśni na XXVII Niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, s. 152)
W antyfonie na wejście usłyszymy: „Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.”. Niech ta pieśń rozpoczynająca Liturgię Mszy Świętej będzie wyrazem naszego uwielbienia. "Niech Cię Panie wielbią wszystkie Twoje dzieła...”. (3 zwr.)

Przygotowanie darów: Ojcze, spraw (Niepojęta Trójco, s. 154)
W dzisiejszych czytaniach dużo słyszymy o miłości, módlmy się więc słowami Chrystusa o jedność w miłości, nie tylko dla małżonków, dla całego Kościoła. 

Komunia: Panie mój, nie jestem godzien (Niepojęta Trójco, s. 172)
Módlmy się, abyśmy – świadomi swej małości – w Nim odnajdywali początek i pełnię istnienia, aby On rzeczywiście był naszym życiem i szczęściem (por. 4 zwr.). 

Uwielbienie: Błogosławimy Cię (Niepojęta Trójco, s. 304)
„Błogosławimy Cię, o Panie, Zbawco nasz…” 

Wyjście: Nic nas nie zdoła (Niepojęta Trójco, s. 305)
Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków (II czytanie) pisał, że Pan jest tym, dla którego wszystko i przez którego wszystko. Dlatego na zakończenie proponuję pieśń o miłości Boga, dzięki której nic nas nie zdoła od Niego odłączyć. 

Monika Różańska

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.