Propozyja doboru pieśni na XXVII niedzielę zwykłą, rok B

Wejście

Wielki psalm wejścia („Niepojęta Trójco”, s.146)

W dzisiejszej antyfonie na wejście czytamy: „Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata”. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od śpiewu, w którym wyśpiewujemy tę wielkość Boga, wyznajemy, że to On jest władcą całej ziemi.

Przygotowanie darów

Przykazanie nowe daję wam

Słyszymy w śpiewie przed Ewangelią: „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”. Zaśpiewajmy zatem na przygotowanie darów pieśń, w której wzywamy do tej ewangelicznej miłości bliźniego.

Komunia

Dajesz Jezu Ciało Swe („Niepojęta Trójco”, s.168)

Podczas komunii proponujemy zaśpiewać pieśń, w której dziękujemy Panu za to, że nas karmi ( tu nawiązanie do modlitwy po komunii: „Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy”.)

Wyjście

Kto się w opiekę

Na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń, w której oddajemy się opiece Pana Boga.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXVII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także