Propozyja doboru pieśni na XXVIII niedzielę zwykłą, rok B

Wejście

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s.148)

W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. W słowie, które kieruje dziś do nas Pan Bóg słuchamy o potrzebie ubóstwa. Dlatego też proponujemy rozpocząć liturgię od pieśni, w której wyśpiewujemy treść błogosławieństw, jakie przekazał nam Bóg.

Przygotowanie darów

Łaska Pana („Niepojęta Trójco”, s.280)

W kolekcie czytamy: „Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków”. Prośmy zatem Pana, by obdarzał nas swoją łaską, aby to ona nas wypełniała, pomagając nam dobrze postępować.

Komunia

Mądrość stół zastawiła („Niepojęta Trójco”, s.170)

W czytaniu słuchamy dziś o mądrości, która jest największym skarbem. Na komunię można zaśpiewać pieśń, która jest hymnem na cześć najwyższej Mądrości, którą jest Bóg.

Wyjście

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s.152)

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń, która wychwala Boga, wysławia Jego wielkość.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXVIII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także