Propria mszalne – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Zastanawiamy się co zaśpiewać w czasie Mszy świętej, jakie dobrać pieśni, żeby współtworzyły święte obrzędy, a nie były jedynie pobożnym wypełnieniem czasu wiernych.

W wersji łacińskiej mamy Graduale Novum i Graduale Simplex, ale obecnie brak analogicznej propozycji po polsku. Stąd pomysł, żeby przygotować zestawy śpiewów (introit, offertorium, communio) opartych o właściwe teksty antyfon mszalnych, czyli wskazanych przez Kościół tekstów, a zarazem, z zachowaniem troski, aby dobrane melodie nie były zbyt trudne dla zgromadzenia. Tego zadania podjął się Robert Pożarski – śpiewak, badacz i wieloletni współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Udostępniamy zestawy śpiewów wraz z nagraniami. Melodie są albo wprost gregoriańskie, zaadaptowane do polskich tekstów, albo są to nowe kompozycje osadzone melodyce określonych tonów gregoriańskich. Teksty zostały zaczerpnięte bezpośrednio z mszału lub skorzystano z ich wariantów pochodzących z Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.

W następnych tygodniach będziemy publikować kolejne zestawy śpiewów mszalnych, wraz z nagraniami, na niedziele Okresu Wielkanocnego i wybrane uroczystości.

Introit:

Offertorium:

Communio:

Zestaw nut do pobrania:

Fot. Lawrence Lew OP, Msza świętego Idziego

Zobacz także

Robert Pożarski

Robert Pożarski na Liturgia.pl

Śpiewak, współzałożyciel „Lektorskiej Scholi Cantorum” działającej pod kierunkiem ks. Wiesława Kądzieli, założyciel i kantor „Scholae Gregorianae Silesiensis”, kantor „Scholae Mulierum Silesiensis”, „Scholi Teatru Węgajty”, członek zespołu muzyki dawnej „Bornus Consort”, solista muzyki barokowej, współczesnej i pieśni tradycyjnej. Od 2010 roku kantor kościoła pokamedulskiego na Bielanach w Warszawie. Bez wątpienia jeden z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich. Znawca tradycji dominikańskiej, starorzymskiej i cysterskiej. Wziął udział w kilkunastu nagraniach płyt z muzyką dawną i współczesną. Osobiście odpowiedzialny za charakter płyt:...

FreshMail.pl