Prostota zawierzenia

Wtorek XVIII tygodnia zwykłego, lit. słowa: Lb 12,1–13; Mt 14,22–36

Kiedy prawdziwie chcemy iść do Boga, potrzebna jest nam prostota zawierzenia. Pamiętamy słowa Pana Jezusa: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10,15). Oba dzisiejsze czytania ukazują nasze trudności w odniesieniu do owej prostoty zawierzenia.

W Księdze Liczb spotykamy się z problemem ludzkich ambicji. Kiedy się one pojawiają w odniesieniu do naszej wiary, w pewnym sensie tracimy wszystko. Potępienie Aarona i Miriam jest tego wyraźnym znakiem. Jeżeli prawdziwie oddajemy się Bogu, jeżeli On jest dla nas najważniejszy, to nie jest ważne, kim będziemy dla innych, czy będziemy uznawani za lepszych czy gorszych, za ważniejszych czy mało ważnych. Taką postawę miał Mojżesz. Czytamy o nim:

Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi (Lb 12,3).

Ojcowie Pustyni bardzo lubili odnosić się do tego wersetu, widząc w Mojżeszu pełnię dojrzałości człowieka wiary. Nie była to fałszywa pokora. Skromność wynikała u niego z autentycznego spotkania z Bogiem. Stąd także prostota zawierzenia i wolność od ludzkich ambicji. Pokory nie można sobie narzucić, ona zawsze jest owocem spotkania z Bogiem, jest jednym z owoców Ducha Świętego.

Scena z Piotrem ukazuje inne zagrożenie naszej wiary: lęk. Piotr jest bardzo śmiały w swoich zamiarach, spontaniczny i gwałtowny. Ale jednocześnie brak mu prawdziwej znajomości własnych słabości i lęku. Powtórzy się to o wiele bardziej dramatycznie przy jego zaparciu się Pana mimo wcześniejszych usilnych zapewnień, że gotów oddać za Niego swoje życie.

Pan Jezus wita uczniów słowami: Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27) Piotr wykazał śmiałość, ale zabrakło mu odwagi zawierzenia. Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? (Mt 14,31). Prostota zawierzenia niesie w sobie odwagę wyrosłą ze świadomości, że jesteśmy w ręku Tego, który zwyciężył świat, więc nic złego nie może się stać.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 4, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także