Przedstawiamy się. c.d.

 Ruch Odnowy w Duchu Świętym jest jednym z najbardziej znanych w Polsce, dlatego też nie mogło i jego przedstawicieli zabraknąć w gronie organizatorów Misji miasta.

Krótką historię i sposób działania opisują Basia Jaworowska i Ks. Andrzej Grefkowicz.

 Ruch Odnowy w Duchu Świętym jest jednym z najbardziej znanych w Polsce, dlatego też nie mogło i jego przedstawicieli zabraknąć w gronie organizatorów Misji miasta.

Krótką historię i sposób działania opisują Basia Jaworowska i Ks. Andrzej Grefkowicz.

 

 

W lutym 1967 r. podczas dnia skupienia modlitewnego grupa studentów i profesorów z Uniwersytetu w Pittsburgu w USA przeżyła doświadczenie Pięćdziesiątnicy Paschalnej –  chrztu w Duchu Świętym. Od tego momentu to doświadczenie nowego wylania – napełnienia Duchem Świętym zaczęło ogarniać coraz to nowe miejsca w całym Kościele. W Polsce doświadczenie chrztu w Duchu Świętym jako pierwszy w 1975 r.  przeżył i zaczął się nim dzielić ks. Marian Piątkowski z Poznania. Rok później ks. Bronisław Dembowski, (dzisiaj biskup)  zapoczątkował spotkania grupy modlitewnej „Maranatha” w kościele św. Marcina w Warszawie. Obecnie jest prawie 800 takich grup, które gromadzą ponad 20 tys. osób w całej Polsce. W Archidiecezji Warszawskiej jest 56 grup, a w Diecezji Warszawsko-praskiej 25.

Uczestnicy gromadzą się co tydzień na spotkaniu modlitewnym. W centrum tego spotkania jest słuchanie Słowa Bożego. Modlitwa jest modlitwą spontaniczną, pełną wielbienia Boga, dziękczynienia, również przyzywania Ducha Świętego. Wprowadzeniem dla „nowych” jest seminarium Życia w Duchu Świętym (Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy – REO), które ma prowadzić do nowego otwarcia na Ducha Świętego. Dokonuje się to poprzez specjalną modlitwę zwaną: chrzest w Duchu Świętym. To pociąga za sobą dary – charyzmaty, których udziela Duch Święty, np. charyzmat proroctwa, modlitwy w językach, uzdrawiania, modlitwy wstawienniczej….. Bardzo ważnym momentem na wyżej wspomnianych rekolekcjach jest zawierzenie swojego życia Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Przeżycie REO zmienia jakość życia chrześcijańskiego. Pod wpływem łaski Ducha Świętego pojawia się chęć częstszego uczestniczenia w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, pogłębia się modlitwa osobista, rośnie głód słowa Bożego. Rodzi się w nas pragnienie niesienia Chrystusa innym.

Podstawowe cele Odnowy w Duchu Świętym zostały sformułowane w  Statutach Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCCRS). Są to:

Zachęcanie do dojrzalszego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego.

Popieranie przyjęcia i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami), nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele.

Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy, oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych.

Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła.

Wierzymy, że Duch Święty zawsze był obecny w Kościele i działał, a Pięćdziesiątnica Paschalna, którą Apostołowie przeżyli w Wieczerniku nieustannie trwa w Kościele. W sposób szczególny, podczas Soboru Watykańskiego II nastąpiło nowe otwarcie Kościoła na powiew Ducha Świętego. To co biskupi przeżyli i nazwali na Soborze Watykańskim II, jednocześnie zaczęło się realizować w różnych wspólnotach Kościoła na całym świecie. To Duch Święty „mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia”, „uposaża go w rozmaite dary (..) i przy ich pomocy kieruje”. 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marzena Mikosz

Marzena Mikosz na Liturgia.pl

Archeolog. Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów w Polsce. Podczas studiów zajmowała się promocją archeologii przez organizowanie pokazów archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Jak do tej pory najmłodszy pomysłodawca i organizator wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Po studiach pracowała w agencjach marketingowych, gdzie zajmowała się promocją polskiej kultury w kraju i za granicą, była producentem koncertów, festiwali, imprez objazdowych i kampanii marketingowych, główni muzycznych. Od trzech lat zajmuje się promocją Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu. Należy do wspólnoty...