Przekazuję wam Królestwo

Dzisiaj w liturgii obchodzimy święto św. Bartłomieja Apostoła. Słyszymy o apostołach, którzy stanowią fundament Kościoła. Św. Bartłomiej to ten, który może stać się wzorem wiary szczerej i prawdziwej oraz wierności aż do śmierci.

Św. BartłomiejBóg zaprasza nas do tego, byśmy odkryli, że On jest naszym Panem, abyśmy mogli wyznać: Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela (śpiew przed Ewangelią). W naszej wierze nie chodzi o to, by była naiwna, ale by w swej prostocie pozwalała przyjmować świętą rzeczywistość, która w Bogu i przez Boga objawia nam się każdego dnia. Potrzeba nam wrażliwości, abyśmy umieli dostrzegać cud spotkania, cud w którym możemy uczestniczyć dzięki nieskończonej miłości naszego Ojca.

Natanael (Bartłomiej) pytał i szukał, weryfikował to, co słyszał, ale jednocześnie wykazywał otwartość na to, co go spotyka; na to, kogo spotyka na swej drodze. Przekonanie, że nie może być nic dobrego z Nazaretu, nie zamknęło jego oczu i jego serca. Dlatego też mógł w chwili, gdy doświadczył Bożej bliskości, z głębi duszy z prawdziwą szczerością zawołać: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym.

Szczytem bliskości z Bogiem jest dla nas Eucharystia. Na świętej uczcie spotykamy tego, który poznał nas do końca. To czas, kiedy On mówi do każdego z nas: widziałem cię. Bo tylko Bóg zna o nas całą prawdę. On widzi naszą niewierność i małość, ciemność grzechu i bezradną walkę ze złem, naszą rozpacz i bezsilność, rezygnację i strach. Ten, który jest miłością, najpełniej doświadcza naszego braku miłości. Ale to On jest tym, który przed wiekami każdego z nas wezwał po imieniu, powołał nas, abyśmy stali się Jego dziećmi. Stwórca zna naszą godność, On zechciał abyśmy byli Jego obrazem. Bóg zatęsknił za człowiekiem i wzywa nas do uczestnictwa w Swoim życiu, pozwala nam karmić się Ciałem Swojego Syna, utwierdza nas tchnieniem Swojego Ducha. Ufając Bożej mocy błagamy: niech Najświętszy Sakrament udziela nam pomocy obecnie i w przyszłości (modlitwa po komunii).

Spotkanie z Bogiem żywym jest dla nas możliwe. Najwyższy przychodzi, by otwierać dla nas niebo, by dawać nam zadatek życia wiecznego, by przenikać nas swoim światłem, ogarniać nieskończoną miłością. Miłością, która sprawiła, że stał się jednym z nas, która Boga zaprowadziła na Krzyż, która nigdy nie ustaje. Dzięki niej życie każdego z nas zostało wpisane w historię zbawienia świata, zostaliśmy włączeni w Królestwo prawdy i sprawiedliwości, królestwo miłości i służby. Do tego jesteśmy zaproszeni, Jezus jak kiedyś do apostołów, tak i do nas mówi : Przekazuję wam Królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec; abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim stole (antyfona na komunię)

Trzeba, abyśmy w tę Dobrą Nowinę umieli uwierzyć i abyśmy nieśli ją naszym braciom. Dlatego prosimy w dzisiejszej kolekcie: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, i spraw, za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia.

Małgorzata Batko

Zobacz także