Przeniesienie relikwii św. Ojca Dominika

24 maja zakon Świętego Ojca Dominika obchodzi wspomnienie obowiązkowe przeniesienia relikwii założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

Relikwie św. Dominika„Zgodnie ze swoją wolą św. Dominik został pochowany pod stopami braci w kościele św. Mikołaja w Bolonii. Mimo że wielu chorych zaświadczało, iż doznawali uzdrowień przy jego grobie, bracia nie chcieli ich uznawać, a nawet niszczyli dziękczynne wota. W końcu 24 maja 1233 roku papież Grzegorz IX pozwolił na przeniesienie ciała św. Dominika do marmurowego grobowca, w obecności legata papieskiego, arcybiskupa Rawenny, Teodoryka, Jordana z Saksonii oraz wielu braci uczestniczących w kapitule generalnej w Bolonii. Wtedy to cudowny zapach unosił się ze świętego ciała, dając wszystkim dobitne świadectwo, że ten człowiek był dobrą wonią Chrystusa. Arcybiskup odprawił uroczystą Mszę świętą, a ponieważ działo się to we wtorek po Zesłaniu Ducha Świętego, chór zaśpiewał antyfonę na wejście: Przyjmijcie wdzięczną woń waszej chwały (Jordan z Saksonii). Był to początek procesu kanonizacyjnego, zakończonego 3 lipca 1234 roku, kiedy Grzegorz IX ogłosił Dominika świętym. Jan z Vercelli, szósty generał zakonu, wystawił mu godniejszy grobowiec, do którego 5 czerwca 1267 roku złożono relikwie św. Dominika" (za: Liturgia Godzin. Teksty własne Zakonu Kaznodziejskiego).

"Najświętszy kapłanie Boży / łaskawy wyznawco i wspaniały głosicielu, / św. Ojcze Dominiku, bądź z nami / i nakłoń swoje ojcowskie ucho na głos naszego błagania. //

Ty już od swojej młodości zaprawiony w życiu zakonnym, / pragnąłeś z całego serca dążyć do świętości. Wzrastałeś z cnoty w cnotę, / nieustannie postępując w dobru. / Wydałeś swoje ciało na ofiarę miłą Bogu, żywą i świętą. / Ukształtowany Bożą nauką, / poświęciłeś Bogu całego siebie. / Rozpalony Bożą gorliwością i ogniem, / wybrałeś dla siebie najdoskonalszą formę życia apostolskiego, / w wielkiej miłości, w zapale ducha i w ślubie ubóstwa, / i wsparty Bożą pomocą, / założyłeś w tym celu Zakon Braci Kaznodziejów. //

Prosimy Ciebie, święty Dominiku, / nasz chwalebny Ojcze i Przewodniku: / bądź z nami i ze wszystkimi, którzy Cię wzywają. / Okaż się dla nas prawdziwie Dominikiem, / gorliwym stróżem trzody Pańskiej. Ochraniaj nas zawsze i kieruj tymi, których Ci powierzono. / A po tym wygnaniu okaż nas Błogosławionemu Panu / i Umiłowanemu Synowi Najwyższego Boga, / Naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.  / Jemu cześć, sława i chwała, niewysłowiona radość i wieczne szczęście". (Z modlitwy bł. Jordana z Saksonii)

mg

 

Zobacz także