Przygotowanie modlitwy wiernych

Sposób wykonania modlitwy powszechnej przez kilku wybranych wiernych budzi pewne pytania i wątpliwości organizacyjne. Poniższe zdjęcia ukazują jak takie przygotowanie i wykonanie może wyglądać na przykładzie Mszy świętej dla dzieci w Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Dzieci podające intencje modlitwy wiernych przychodzą do kościoła najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Ceremoniarz modlitwy wiernych (w tym przypadku siostra zakonna) udziela ostatnich instrukcji, wskazana jest też krótka wspólna modlitwa, po której wszyscy zajmują odpowiednio przygotowane ławki w pobliżu miejsca wykonania modlitwy powszechnej – siadają w takiej kolejności, w jakiej później będą tę modlitwę czytać. Ceremoniarz powinien siedzieć ze swoimi podopiecznymi. Wszyscy prowadzeni przez ceremoniarza po Wyznaniu wiary, a nie w jego trakcie, udają się do ambonki lub innego odpowiedniego miejsca. W tym przypadku jest to miejsce przy ambonce, z której celebrans rozpoczyna i kończy modlitwę wiernych.

Stosowany jest mikrofon bezprzewodowy, który jest podawany przez ceremoniarza. Tak jest lepiej niż w wypadku, gdy podający intencje sam trzyma kartkę z modlitwą i mikrofon. W przypadku gdy mikrofon jest na statywie, ceremoniarz zajmuje się regulowaniem wysokości mikrofonu. Intencje wezwań są czytane nie z obszarpanej kartki, ale z kartki z czytelnie wydrukowanym tekstem umieszczonej w obwolucie. Po odczytaniu swojej intencji pełniący posługę modlitwy wiernych ustawiają się w odpowiednim miejscu, by wspólnie, prowadzeni przez ceremoniarza, odejść na swoje miejsca.

Zobacz także