Przykrywanie kielicha mszalnego welonem

Czy należy przykrywać kielich welonem przygotowując go do Mszy świętej?

OWMR 80c: Należy przygotować: „Na kredensie: kielich, korporał, puryfikaterz, i zależnie od potrzeby, palkę; nadto patenę i puszki, jeśli są potrzebne, z chlebem do Komunii kapłana, ministrantów oraz ludu; ampułki z winem i wodą, jeśli tego wszystkiego nie przynoszą wierni na ofiarowanie, patenę do Komunii wiernych, przybory do umywania rąk. Kielich należy przykryć welonem, który może być zawsze białego koloru”.

OWMR nie omawia sytuacji licznej koncelebry, która wymaga przygotowania wielu kielichów. Wydaje się jednak, że w takiej sytuacji można nakryć kielich główny, przeznaczony dla przewodniczącego koncelebry. Welon należy zdjąć na stoliku przed wyniesieniem kielicha na ołtarz. Jest to jeden ze znaków wyrażających szacunek wobec kielicha i pateny, czyli naczyń szczególnie wyróżnionych. Bez wykonywania takich znaków, człowiek łatwiej wpada w niebezpieczeństwo traktowania świętych naczyń jako zwyczajnych przedmiotów.

Ks. Stanisław Szczepaniec

Wyjaśnienie pochodzi z dwumiesięcznika „Oaza”.

 

Zobacz także