Quebec: Kard. Tomko otworzył Kongres Eucharystyczny

Eucharystia to nie show, to nie samo wspomnienie, czy pamiątka – powiedział kard. Jozef Tomko, otwierając 15 czerwca w Québecu 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Podczas wieczornej Mszy św. z udziałem 40 kardynałów, ok. 200 biskupów z całego świata i ponad 13 tys. wiernych legat papieski w symbolicznym geście przekazał arcybiskupowi Québecu pastorał od Benedykta XVI. W języku francuskim, angielskim i hiszpańskim przypomniał, jaki jest sens Eucharystii.

„Gdy ksiądz ogłasza po konsekracji: oto tajemnica wiary”, lud odpowiada „głosimy śmierć Twoją, Panie. To nie show, to nie czyste wspomnienie czy pamiątka. To sakramentalna reprezentacja tego zbawczego wydarzenia” – mówił kard. Tomko, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Słowacki hierarcha podkreślał, że Eucharystia to nie symbole, ale „sam Chrystus, osoba o boskiej i ludzkiej naturze”, „ Chrystus-rozum, który nigdy nie umrze”, a także „dar Boga i Jego obecność pośród nas”. Zwrócił też uwagę, że Jezus nakazał uczniom sprawować Eucharystię, by nie pamiętać Go jedynie „poprzez mowy i słowa, ale by robić to, co On zrobił”.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się wniesieniem Arki Nowego Przymierza, która powstała z inicjatywy młodzieży i przemierzyła tysiące kilometrów, nawiedzając kanadyjskie parafie i szkoły. Przedstawiono również zarys programów na terenach wystawowych Expo Cité i Colisée Pepsi, które na czas trwania kongresu zamienione zostają w „Miasteczko Eucharystyczne”.

Następnie o godz. 16.00 czasu lokalnego (o 22.00 w Polsce) na stadionie odprawiona została Msza św. Celebrowana była ona na prezbiterium w kształcie hostii otoczonym przez duchownych i wiernych. Po liturgii rozesłano Najświętszy Sakrament do miejsc jego stałej adoracji, która trwać będzie aż do zakończenia kongresu.

W poniedziałek rano uczestnicy kongresu spotkali się na stadionie na porannej modlitwie. Następnie wysłuchali katechezy metropolity Waszyngtonu abp. Donalda Wuerla pt. „Eucharystyczny dar Boga dla życia świata” oraz świadectwa założyciela wspólnot Arki. Później wzięli udział w Mszy św., której przewodniczył metropolita Québecu kard. Marc Ouellet.

49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny zbiega się z obchodami 400-lecia Québecu i 350. rocznicą ustanowienia w nim najstarszego w Ameryce Północnej biskupstwa. Odbywa się on pod hasłem „Eucharystia Bożym darem dla życia świata” i zakończy się 22 czerwca.

inf. KAI

 

Zobacz także