Quebec: Zakończył się 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

Uroczysta Statio Orbis, czyli Msza św. zakończyła 22 czerwca w kanadyjskim Quebecu 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Liturgii na tamtejszych Polach Abrahama z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych z 75 krajów świata przewodniczył legat papieski kard. Jozef Tomko, z którym koncelebrowało 40 kardynałów, 250 biskupów i 1500 kapłanów.

Homilię w bezpośrednim przekazie satelitarnym z Watykanu wygłosił Benedykt XVI, który na zakończenie oznajmił, że 50. MKE odbędzie się w 2012 r. w stolicy Irlandii – Dublinie.

Kazanie papieskie było wielką katechezą o różnych wymiarach Eucharystii i jej roli w życiu chrześcijanina. Ojciec Święty przypomniał stojącą u źródeł Najświętszego Sakramentu ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to dla wierzących wyzwanie, by również oni szerzyli w świecie Bożą miłość, opowiadając się za życiem i troszcząc się o ubogich. W tym wszystkim ważną rzeczą jest stałe odnawianie w Kościele świadomości liturgicznej i eucharystycznej, czemu służyły wysiłki soborowe.

„Mam szczerą nadzieję, że ten kongres posłuży wszystkim wierzącym za wezwanie do podobnego zaangażowania w odnowę katechezy o Eucharystii, aby sami uzyskali prawdziwą świadomość eucharystyczną i na nowo uczyli dzieci i młodzież dostrzegania tej podstawowej tajemnicy wiary i budowania wokół niej własnego życia” – powiedział kaznodzieja. Wezwał szczególnie księży, by z należytym szacunkiem odnosili się do obrzędu Eucharystii, a wszystkich wiernych zachęcił do poszanowania ról przynależnych kapłanom i świeckim w sprawowaniu Eucharystii. „Liturgia nie jest naszą własnością, ale skarbem Kościoła” – dodał z mocą.

Benedykt XVI przypomniał też ważność adoracji Najświętszego Sakramentu i konieczność przystępowania do Komunii św. w stanie łaski uświęcającej, czemu służy sakrament pojednania. Dowodem skuteczności pobożności eucharystycznej są kanadyjscy święci i błogosławieni, stanowiący dziedzictwo tamtejszego Kościoła i wzór dla współczesnych pokoleń w budowaniu lepszego świata. Tradycja eucharystycznej duchowości powinna być podtrzymywana – apelował Ojciec Święty.

„Aby nigdy nie zabrakło Ludowi Bożemu szafarzy, którzy karmiliby go Ciałem Chrystusa, potrzeba nam prosić Pana, by udzielił swemu Kościołowi daru nowych księży. Proszę was także o przekazanie tego wołania o kapłanów młodym ludziom, aby przyjęli je z radością i bez lęku odpowiedzieli Chrystusowi. Nigdy nie doznają zawodu. Oby rodziny były kolebką powołań” – powiedział papież.

Na zakończenie homilii zapowiedział, że następny, jubileuszowy 50. MKE odbędzie się w 2012 r. w Dublinie. Stolica Irlandii była już raz miejscem takiego wydarzenia – gościła 31. MKE w czerwcu 1932.

inf. KAI

 

Zobacz także