Reaktywacja chorału w gdańskiej bazylice św. Mikołaja

Liturgiczna wigilia uroczystości św. Dominika w oparciu o XIII-wieczny prototyp liturgii dominikańskiej była celebrowana w gdańskiej bazylice św. Mikołaja. To bezprecedensowe wydarzenie miało miejsce 7 sierpnia, w dniu obchodów II Morskiego Odpustu św. Dominika, który wpisany jest w cykl imprez mającego wielowiekową tradycję Jarmarku św. Dominika.

Inicjatorem przedsięwzięcia był o. Bogusław Rychlak OP, przewodniczył on także liturgii jako celebrans. Scholę składającą się z amatorów śpiewu chorałowego poprowadził Robert Pożarski, a kantorami byli m. in. Tomasz Grabowski OP, Stanisław Nowak OP oraz Maciej Góra. Wigilia rozpoczęła się o godz. 22:00, zaśpiewano prawie trzy nokturny (każdy nokturn składa się z trzech psalmów z antyfonami, po których następują trzy czytania i odpowiadające im responsoria). Niestety nie dane było odprawić całości liturgii, gdyż o godz. 24:00 rozpoczynał się w bazylice kolejny punkt programu Festiwalu św. Dominika, mianowicie nocne zwiedzanie kościoła.

Można pokusić się o stwierdzenie, że w gdańskiej bazylice oo. Dominikanów (najstarszej świątyni w mieście) dzięki temu wydarzeniu nastąpiła reaktywacja chorału gregoriańskiego, gdyż przynajmniej od czasów reformy Soboru Watykańskiego II mury tej świątyni nie były świadkami celebrowania chorałowego matutinum, tym bardziej w wykonaniu świeckiej, mieszanej scholi. Wielka szkoda zatem, że tej rangi wydarzenie zostało skrócone przez konieczność przejścia do kolejnego punktu programu festiwalu zwanego inaczej Duszą Jarmarku. Cóż bowiem bardziej zasługuje na miano duszy tej imprezy, jeśli nie liturgia?

Magdalena Głogowska

Zobacz także