Recenzja: Komentarze Jana Pawła II do Pisma Świętego

Co jakiś czas obchodzimy kolejne rocznice czy to urodzin, śmierci, czy wyboru na Stolicę Piotrową błogosławionego Jana Pawła II. Wielu spośród katolików w osobie papieża–Polaka upatruje swój autorytet, wzór do naśladowania.

OkładkaNawet osoby, które nie są zaangażowane w przeżywanie swojej wiary, identyfikują się z grupą ludzi, dla których Jan Paweł II był kimś wyjątkowym. Co jednak powiedziałby nam ten błogosławiony w 2012 roku? Czy byłby zadowolony z tego, co się dzieje wokół jego osoby?

Zastanówmy się przez chwilę, czy jesteśmy w stanie zacytować jakikolwiek fragment encykliki, adhortacji, homilii czy przemówienia Jana Pawła II. Tylko nie ten o zstąpieniu Ducha, o nie lękaniu się, czy wadowickich kremówkach. Śmiem przypuszczać, że mało kto potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Nie przejmujemy się faktycznym dziedzictwem Jana Pawła II, jego wołaniem o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, jego całkowitym zawierzeniem Miłosierdziu Bożemu i Matce Najświętszej. Dla wielu, którzy uważają się za katolików, wygodnie jest upatrywać w Janie Pawle II pogodnego staruszka, który nigdy nikomu nie wchodził w drogę. Mało kto 2 kwietnia czy 16 października sięga po choćby krótki fragment tekstu Jana Pawła II. A może najwyższy czas to uczynić?

Stary Testament bardzo często odstrasza katolików. Niewątpliwie jest księgą trudną, znacznie trudniejszą pod względem literackim i duchowym od Nowego Testamentu. Tymczasem musimy pamiętać, że całe życie Pana Jezusa było wypełnieniem się starego Prawa – Psalmów, proroctw i innych ksiąg. Nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć osoby Jezusa Chrystusa, kiedy nie sięgniemy do Starego Testamentu.

Przy lekturze Pisma Świętego konieczny jest przewodnik. Ważne, by przede wszystkim swoistym Przewodnikiem stał się Duch Święty, który natchnął świętych autorów do napisania ksiąg. Trzeba również, byśmy potrafili znaleźć sobie także ziemskich przewodników, którzy, dzięki swojej mądrości, są w stanie ułatwić nam czytanie Biblii.

Jak poradzić sobie z nieznajomością realiów biblijnych, ówczesnej historii, języka, kultury? Z pomocą przychodzi nam książka pt. „Komentarze do ksiąg Starego Testamentu” wydana przez Wydawnictwo M. Zawiera znaczną ilość krótkich refleksji Ojca świętego na temat fragmentów Starego Testamentu. Na pewno wielkim atutem publikacji jest fakt, że przed każdym komentarzem umieszczony jest również tekst z Pisma Świętego, który ma być omawiany – co bardzo ułatwia nam lekturę.

W rozdziale „Natura i wielka godność Mądrości” Jak Paweł II stwierdza: „W Starym Testamencie zawiera się i rozkwita bogata tradycja nauczania «mądrościowego». W płaszczyźnie ludzkiej wyraża ona pragnienie człowieka takiego uporządkowania bagażu doświadczeń i wiedzy, które pozwoliłoby pokierować swym życiem w sposób najbardziej korzystny i rozumny”.

Odnosząc się do słów „Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 9,1–9) pisze: „Bóg ogłasza, że jest absolutnym Panem życia człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo. Zycie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy”.

„Nie zna spoczynku ten, kto wzywa Pana, – komentuje Psalm 119 błogosławiony Jan Paweł II – odpowiada bowiem na nieustannie przemawiające do niego słowo Boże. Z jednej strony, w istocie, liczne czasowniki odnoszą się do modlitwy – wołam; wysłuchaj mnie; wołam do Ciebie; słuchaj głosu mego. Z drugiej strony, autor wychwala słowo Pana w postaci Jego ustaw, napomnień, słów, obietnicy, wyroków, prawa i Bożych świadectw. Tworzą one razem konstelację, która jest jakby stałym punktem odniesienia wiary i ufności Psalmisty. Dlatego modlitwa jawi się jako dialog, rozpoczynający się jeszcze w nocy, zanim nastanie świt”.

Jak widać, komentarze do Starego Testamentu zostały napisanie przez Jana Pawła II pod wpływem głębokiej analizy literackiej, językowej, historycznej, a przede wszystkim – były głęboko omodlone. Przez wszystkie teksty przebija głębokie zaufanie Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła, którą się nieustannie Ojciec święty posługiwał w tej publikacji.

Warto zatem, jeśli chcemy prawdziwie uważać Jana Pawła II za nasz autorytet, sięgnąć po tę wartościową publikację. Rozważanie Słowa Bożego rozwija w nas modlitwę, lepsze przeżywanie swojej wiary. Jak pisze Autor: „Trzeba zatem odkryć i stale przeżywać piękno modlitwy oraz liturgii. Należy modlić się do Boga, nie tylko wypowiadając poprawne formuły teologiczne, ale również w sposób piękny i dobry”.

Kajetan Rajski

Bł. Jan Paweł II, Komentarz do ksiąg Starego Testamentu, Wydawnictwo M, Kraków 2012

Specjalnie dla Czytelników Liturgia.pl wydawca książki przygotował jej dwa egzemplarze (1 egz. Komentarza do Ksiąg Starego Testamentu i 1 egz. Komentarza do Ksiąg Nowego Testamentu), które będzie można wygrać na naszym profilu na Facebooku w pierwszej połowie maja 2012 r.

Zobacz także