Regina coeli

W niedzielę wielkanocną do grobu idą niewiasty, ale nie Maryja. Pewien polski autor pisze, że prawdopodobnie była Ona bardzo zmęczona wydarzeniami i wspólnymi modlitwami, tak że w chwili, gdy owe niewiasty udawały się do grobu, nie mogła im towarzyszyć. 

Regina coeli – Wesel się, Królowo miła (…)

W niedzielę wielkanocną do grobu idą niewiasty, ale nie Maryja. Pewien polski autor pisze, że prawdopodobnie była Ona bardzo zmęczona wydarzeniami i wspólnymi modlitwami, tak że w chwili, gdy owe niewiasty udawały się do grobu, nie mogła im towarzyszyć. Ten sam pisarz dodaje jednak, że to z pewnością Ona jako pierwsza otrzymała radosną nowinę. To Jej, jako pierwszej, anioł zwiastował Wcielenie i to Ona, jako pierwsza, usłyszała wieść o Zmartwychwstaniu.

Pismo Święte o tym nie mówi, jest to jednak przeświadczenie oparte na fakcie, że Maryja była Matką Chrystusa, Matką wierną i umiłowaną, a On był [Jej] wiernym Synem. (…)

Z pewnością sam Chrystus w chwili zmartwychwstania pomyślał najpierw o tym, by przekazać tę wieść – to zwiastowanie – swojej Matce.

To przeświadczenie pozwala nam dziś, i w całym okresie wielkanocnym, modlić się słowami: Regina coeli laetare. Te słowa wypowiada Kościół, ale to było – rzec można – pierwsze orędzie Zmartwychwstania ogłoszone Maryi przez anioła.

Regina coeli, 4 IV 1994

Pascha z bł. Janem Pawłem II. Komentarze i rozważania do Liturgii Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, wybór i oprac. Janusz Poniewierski, wyd. Salwator, Kraków 2011, s. 56.

Zobacz także