Rekolekcje liturgiczne Misterium fascinans, dzień II

Rekolekcje Mysterium fascinans trwają, a my trwamy blisko serca wydarzeń. Dzisiaj kolejny dzień celebracji, modlitwy, wykładów i spotkań, które kierują nas ku tematowi wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Poranny referat wygłosił gość z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano. W wystąpieniu pt. „Eucharystia: szczyt inicjacji chrześcijańskiej”, ks. Solano wskazał na ścisły związek sakramentów wtajemniczenia – chrztu, bierzmowania i Eucharystii, która powinna być szczytem drogi inicjacji. W procesie kształtowania się i dojrzewania wiary musi być zachowana odpowiednia ścieżka wprowadzania w te sakramenty, co wymaga m.in. przemyślenia kolejności, w jakiej są współcześnie udzielane.

Dzięki niej życie codzienne może być przedstawiane i ofiarowywane Ojcu w Chrystusie – Bogu i człowieku – który nadaje ludzkiemu doświadczeniu wymiar nadprzyrodzony. W Chrystusie działającym w liturgii ziemskiej odsłania się również horyzont liturgii niebieskiej, której przedsmak celebrowania otrzymuje Kościół.

Jak zauważył ks. Solano, między tymi trzema ołtarzami – egzystencji, Kościoła i nieba – nieustannie rozgrywa się nasze doświadczenie Eucharystii.

Prezentujemy fragment wykładu, w którym ks. Solano tłumaczy, jakie jest znaczenie „pierwszego ołtarza”.

Posłuchaj fragm. wykładu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12069_1.mp3
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157631469617250″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także