Relikwie św. Ojca Pio w radomskim kościele katedralnym

Relikwie świętego ojca Pio - słynnego włoskiego mistyka i stygmatyka - sprowadzono 13 grudnia do radomskiej katedry. Wydarzenie to poprzedziły kilkudniowe rekolekcje inspirowane duchowością włoskiego zakonnika, którego relikwie na stałe pozostaną w kościele.

Zmarły w 1968 r. w San Giovanni Rotondo o. Pio przez 50 lat obdarzony był darem stygmatów, które ukazały się na dłoniach, stopach i boku, a więc miejscach, w których odniósł rany Chrystus podczas swojej męki. Przywiezione relikwie to fragment bandaża z ran kapucyna, który umieszczono w specjalnej, zaplombowanej kapsule w kształcie małej monstracji.

Prowadzący rekolekcje gwardian klasztoru kapucynów w Warszawie ojciec Dariusz Sosnowski wyraził opinię, że święty o. Pio jest jedną z niewielu postaci, które wejdą do historii powszechnej Kościoła katolickiego. – Z naszych czasów do tego kanonu trzeba zaliczyć również m.in. bł. Matkę Teresę z Kalkuty oraz sługę Bożego Jana Pawła II. Będą to postacie wiodące z przełomu trzeciego tysiąclecia – podkreślił o. Sosnowski.

Proboszcz katedry ks. prałat Edward Poniewierski poinformował, że od roku istnieje w parafii grupa modlitewna o. Pio. Liczy ona 110 członków. – Modlitwa i działalność charytatywna to główne charakterystyczne rysy tej grupy – zauważył ks. Poniewierski. Wyraził także nadzieję, że relikwie świętego przyczynią się do pogłębienia życia duchowego wiernych. – Być może wpłyną również na szerszy zapał przeżywania wiary i służenia drugiemu człowiekowi – powiedział proboszcz radomskiej katedry.

Pierwsze grupy modlitewne powstały z inicjatywy świętego ojca Pio w 1947 roku. Była to odpowiedź na apel papieża Piusa XII, który wzywał do ratowania świata po skutkach II wojny światowej i wobec zagrożenia ekspansją ideologii komunistycznej. Do istotnych spraw tych grup należy formacja członków do umiłowania modlitwy i działalności charytatywnej wśród chorych i ubogich. Pierwsza taka grupa powstała w Radomiu 3 lata temu, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

O. Pio – kapucyn, charyzmatyczny spowiednik, kierownik duchowy i stygmatyk jest jednym najbardziej popularnych świętych Kościoła katolickiego. 20 września 1918 roku, kiedy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze kościelnym, na jego ciele pojawiły się stygmaty. Rany te przez 50 lat pozostawały otwarte i krwawiły, zanikły dopiero na dzień przed śmiercią.

Do San Giovanni Rotondo przybywali tłumnie ludzie z wielu krajów. Odwiedzały go w klasztorze znane osobistości: rodziny królewskie, mężowie stanu, wysocy dostojnicy kościelni, ludzie kultury i sztuki. Bardzo wielu ludzi pod wpływem jego posługi sakramentalnej i modlitwy całkowicie odmieniało swe życie. Ojciec Pio zmarł w opinii świętości w nocy 23 września 1968 w wieku 81 lat. Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999, a kanonizował 16 czerwca 2002 roku.

inf. KAI

 

Zobacz także