Repertuar na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wejście: Wśród nocnej ciszy (oprac. H. Kowalski)

Tę kolędę proponuję szczególnie jeśli dobieramy repertuar na Pasterkę. Możemy również zaśpiewać Dzisiaj w Betlejem (oprac. F. Nowowiejski).

Przygotowanie darów: Pójdźmy wszyscy do stajenki

W modlitwie nad darami (msza o świcie) kapłan będzie wypowiadał słowa„Wyznajemy, że Chrystus narodzony jako człowiek jest także prawdziwym Bogiem, spraw, aby ziemskie dary, przez Ciebie przemienione, dały nam udział w życiu Bożym”, dlatego możemy zaśpiewać tę pieśń, z tekstem „Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie). Inna propozycja: O Gwiazdo Betlejemska (oprac. D. Kusz OP)- również pod kątem modlitwy nad darami (Msza w dzień: „Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą”) możemy wybrać kolędę, w której będziemy śpiewać „Bóg Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win”.

Komunia: Jezu, śliczny kwiecie (oprac. P. Bębenek)

O Jezu kochany, nam z nieba zesłany, (…) daj szczęśliwe powodzenie, żywot pożądany”.
Uwielbienie: Ten, który słowem (Niepojęta Taizé,Trójco, s.139)

Na uwielbienie możemy pomodlić się słowami Magnificatu.

Zakończenie: Bóg się rodzi (oprac. P. Bębenek) lub Z Narodzenia Pana (opr. D. Kusz OP)

Proponuję dwie pieśni – do wyboru. Pierwsza na pewno bardziej tradycyjna jako śpiew kończący liturgię, druga – radosna, myślę, że doskonale podkreśli charakter tej uroczystości.

Msza Noël (Niepojęta Trójco s.22-28)

Psalm responsoryjny – polecam skomponowany specjalnie na tę uroczystość Psalm o. D. Kusza OP (z materiałów DOL).

Zobacz także