Rocznica

Prawdopodobnie dzisiaj przypada okrągła 1690 rocznica pierwszej w dziejach celebracji Narodzenia Pańskiego. Tak przynajmniej wynika z badań polskiego uczonego ks. prof. Józefa Naumowicza.

Według tezy ks. prof. Naumowicza, 6 stycznia 328 roku odbyła się uroczystość inauguracji bazyliki zbudowanej nad Grotą Narodzenia w Betlejem, co stanowiło jednocześnie początek uroczystości Narodzenia Pańskiego. W centrum uwagi było jednak nie samo narodzenie Jezusa, ale objawienie się Boga w świecie, dlatego w ramach jednego obchodu wspominane było narodzenie Jezusa, chrzest w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej. Mniej więcej w tym samym czasie (najpóźniej w 336 r.) zaczęto obchodzić Narodzenie Pańskie w Rzymie pod datą 25 grudnia. Stopniowo niemal cały Wschód przyjął Narodzenie Pańskie 25 grudnia, a święto 6 stycznia stało się świętem Chrztu Pańskiego, zaś Zachód przyjął święto 6 stycznia jako Epifanię. Dominującym motywem w rycie rzymskim stało się wspomnienie pokłonu mędrców.

W każdym razie wielką zasługą ks. prof. Naumowicza jest wykazanie, że geneza obu świąt jest chrześcijańska i nie ma nic wspólnego z żadnymi pogańskimi kultami solarnymi, jak to się często powtarza.

Książki ks. prof. Józefa Naumowicza na ten temat: Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, UKSW, Warszawa 2014 oraz (w wersji bardziej popularnej) Narodziny Bożego Narodzenia, Znak, Kraków 2016. Godna polecenia jest też jego książka Historia świątecznej choinki, Wydawnictwo literackie, Kraków 2016, w której z kolei obala mit pogańskiej genezy choinki.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....