Rocznica święceń

7 czerwca 1992 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, z rąk ks. bpa Bronisława Dembowskiego otrzymałem wraz z 17 współbraćmi w Licheniu święcenia kapłańskie. Kiedy wczoraj ktoś zapytał mnie jak jednym krótkim zdaniem podsumowałbym minione 25 lat kapłaństwa, odpowiedziałem bez wahania "Bóg jest wierny". Poniżej zamieszczam kolektę mszalną wziętą z Sakramentarza tynieckiego, z formularza Mszy kapłana za siebie (Missa propria sacerdotis). Autorem formularza jest Alkuin z Yorku.

Wszechmogący wieczny Boże, który zechciałeś abym ja grzeszny stał przy twoich świętych ołtarzach i wychwalał potęgę Twego świętego imienia, pokornie proszę, abyś przez misterium tego sakramentu udzielił mi odpuszczenia moich grzechów, abym mógł godnie służyć Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytających ten wpis proszę o krótką modlitwę za mnie i za moich współbraci, z którymi w tych dniach razem obchodzę ten jubileusz.

Poniżej jeszcze strona z Sakramentarza tynieckiego (str. 449) z przytoczoną modlitwą (zdjęcie z portalu polona.pl):


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....