Rok Wiary – nasze Credo

Śledzenie chronologii punktów, jakie Watykan naniósł na mapę Roku Wiary, pokazuje wrażliwość Benedykta XVI na zagadnienia i rzeczywistości kluczowe dla i w Kościele 50 lat po Vaticanum II. Prezentujemy drobne przypisy do obchodów oraz kalendarium (tłumaczone za włoską wersją zenit.org).

CREDO

1. Przygotowane zostało logo, którym oznaczone będą wszystkie wydarzenia tego Roku. Przedstawia ono łódź – obraz Kościoła – płynącą przez fale. Grotmasztem jest krzyż, to on podnosi żagle, dynamicznymi znakami tworzące Chrystogram (IHS). W tle, za żaglami, widoczne jest Słońce, które w połączeniu z Chrystogramem odsyła do Eucharystii.

2. W internecie mamy już dostęp do strony www Roku Wiary, dostępnej w wielu wersjach językowych pod adresem www.annusfidei.va. Stronę zaprojektowano w innowacyjny sposób, można z niej korzystać ze wszystkich dostępnych mediów: telefonów, tabletów, funkcjonalności. Oferuje zatem możliwość poznania terminów wszystkich planowanych spotkań z Ojcem Świętym oraz najważniejszych wydarzeń Konferencji Episkopatu, Diecezji, ruchów i stowarzyszeń. Strona funkcjonuje w języku włoskim i angielskim, w najbliższych dniach zostanie dodana wersja hiszpańska, francuska, niemiecka i polska.

3. Gotowy jest także oficjalny hymn Roku Wiary. Credo, Domine, adauge nobis fidem to refren, który jest wołaniem do Pana o powiększenie w nas wiary, zawsze słabej i potrzebującej Jego łaski.

4. W pierwszych dniach września wyjdzie w różnych językach Pomoc duszpasterska w formie przewodnika po Roku Wiary, Vivere l’Anno della Fede (Przeżywać Rok Wiary), przygotowana, aby towarzyszyć przede wszystkim wspólnotom parafialnym i tym, którzy będą chcieli wdrożyć się w strukturę i znaczenie Credo.

5. Mały wizerunek Chrystusa z katedry w Cefalù będzie towarzyszyć wszystkim pielgrzymom i wierzącym w różnych częściach świata. Na odwrocie zapisane jest Wyznanie wiary. Jednym z celów Roku Wiary jest uczynienie z Credo modlitwy codziennej, której wierni nauczą się na pamięć, jak było w zwyczaju w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Według słów św. Augustyna: „Zapamiętajcie sobie dzieci regułę wiary, zwaną symbolem. Przyjmując ją i chcąc sobie zapamiętać, zapiszcie ją sobie w sercu i codziennie odmawiajcie – przed ułożeniem się do snu, przed udaniem się w drogę – bądźcie uzbrojeni tym naszym symbolem. Nie ma zwyczaju, by pisać ten symbol i potem go odczytywać, więc przy powtarzaniu, by zapomnienie nie zatarło wiadomości, zdobytych przez pilność, niech Wasza pamięć będzie Wam za księgę. Co usłyszycie, w to będziecie wierzyć, w co uwierzycie, to następnie ustnie nam oddacie".   

KALENDARZ ROKU WIARY

Uroczyste otwarcie Roku Wiary nastąpi na Placu Świętego Piotra 11 października, w 50. rocznicę rozpoczęcia prac Soboru Watykańskiego II. Eucharystię będą celebrować wszyscy Ojcowie Synodalni, przewodniczący Konferencji Episkopatów całego świata i żyjący Ojcowie Soborowi, którzy będą mogli dotrzeć do Watakanu.

*21 października odbędzie się kanonizacja 6 męczenników i wyznawców wiary: Jacquesa Barthieu, jezuity, misjonarza męczennika na Madagaskarze (1896); Pietra Calungsoda, świeckiego katechety, męczennika na Filipinach (1672); Giovanniego Battisty Piamarty, kapłana, dającego świadectwo wiary w edukacji młodzieży (1913); Matki Marianny (Barbary Cope), dającej świadectwo wiary w leprozorium (kolonii trędowatych) w Molokai (1918); Marii del Monte Carmelo (Marii z Góry Karmel), zakonnicy hiszpańskiej (1911); Cateriny Tekakwitha, świeckiej Indianki, nawróconej na wiarę katolicką (1680); a także Anny Schäffer, świeckiej z Bawarii, dającej świadectwo miłości Chrystusa na łożu boleści (1925).

*25 stycznia 2013 odbędzie się uroczysta msza ekumeniczna w Bazylice św. Pawła za Murami.

*w sobotę 2 lutego msza za wszystkie osoby, które poświęciły swoje życie Panu poprzez złożenie profesji zakonnej, w Bazylice św. Piotra.

*Niedziela Palmowa, 24 marca, będzie poświęcona młodym, przygotowującym się do Światowych Dni Młodzieży.

*Niedziela 28 kwietnia: dzień poświęcony wszystkim młodym, którzy przyjęli bierzmowanie. Ojciec Święty udzieli go niewielkiej grupce młodzieży.

*Niedziela 5 maja będzie skoncentrowana na pobożności ludowej i formie wiary ludu poprzez życie Bractw.

*Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 18 maja, jest poświęcona wszystkim dawnym i nowym ruchom pielgrzymowania do grobu św. Piotra. Na Placu Świętego Piotra ludność będzie się modlić o napełnienie Duchem Świętym, aby znów działy się cuda, takie jak w pierwszych latach rodzącego się Kościoła.

* Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w niedzielę 2 czerwca [we Włoszech ta uroczystość przeniesiona jest na niedzielę; w Polsce będzie to w czwartek 30 maja] będzie celebrowana poprzez Uroczystą Adorację Eucharystyczną, równoczesną na całym świecie.

*Niedziela 16 czerwca: świadectwo Ewangelii życia i obrony godności człowieka od poczęcia aż do ostatniej naturalnej chwili życia.

*Niedziela 7 lipca: w Bazylice św. Piotra odbędzie się zakończenie pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszek, nowicjuszy i tych, którzy są w drodze.

*Od 23 do 28 lipca w Rio de Janeiro odbędą się Światowe Dni Młodzieży.

*29 września będzie poświęcony szczególnie Katechetom, a także przypomnieniu 20. rocznicy opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego.

*Niedziela 13 października zostanie dostrzeżona obecność wszystkich wspólnot maryjnych, aby wskazać, jak Dziewica Maryja, Matka Boska, może czynić prawdziwe cuda.

*Wreszcie w niedzielę 24 listopada będą miały miejsce uroczystości na zakończenie Roku Wiary.

Ponadto, w czasie Anno Fidei odbędzie się wiele inicjatyw, jak na przykład celebrowanie przez Dykasterię 50. rocznicy II Soboru Watykańskiego, w formie kongresów specjalnych i inicjatyw kulturalnych.

Nie zabraknie ponadto kilku znaczących wydarzeń związanych z kulturą, sztuką, literaturą i muzyką, w których wiele mężczyzn i kobiet ukazało swój geniusz i swoją wiarę.

Wśród tych wydarzeń będzie wystawa niezwykle rzadkich dzieł, poświęcona osobie apostoła Piotra, udostępniona w Zamku Świętego Anioła w Rzymie od 7 lutego do 1 maja, a także spektakularny koncert na Placu św. Piotra w sobotę 22 czerwca.

mg, tłum. Małgorzata Leśna

Za: Zenit.org


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także