Rok Wiary

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, Dominikański Ośrodek Liturgiczny razem z krakowskimi dominikanami i Bazyliką Mariacką, przygotował propozycje na owocne przeżycie tego wyjątkowego czasu. Przedstawiamy Wam całoroczny kalendarz i opis poszczególnych projektów, serdecznie zachęcając do udziału.

Uwaga: Aktualna wersja informacji i terminarza dostępna jest tutaj (kliknij)

Plakat Roku WiaryWpisując się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, Dominikański Ośrodek Liturgiczny razem z krakowskim klasztorem Dominikanów i Bazyliką Mariacką, przygotował propozycje na owocne przeżycie tego wyjątkowego czasu. Przedstawiamy Wam całoroczny kalendarz i opis poszczególnych projektów, serdecznie zachęcając do udziału.

Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary w liście Porta Fidei. „Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od OPublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary”.

Papież pisze, a my za Nim powtarzamy: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”.

Zgodnie z zachętą Ojca świętego i według wskazań, które przekazał, chcemy przeżyć ten rok intensywnie pracując nad poznaniem, umocnieniem, realizowaniem i przemodleniem naszej wiary. Dlatego wraz z krakowskimi dominikanamiparafią mariacką przygotowaliśmy szereg inicjatyw, które mają nam ułatwić to zadanie. Nie chcemy, by ten rok był taki jak wszystkie inne. Wraz z papieżem chcemy świadomie wejść w tajemnicę naszego chrztu i życia, które z niego wypływa. W ten sposób mamy szansę odkryć, że „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem, dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego […]”.

Pobierz plan całego Roku Wiary u dominikanów

Msza święta na rozpoczęcie Roku Wiary

Przekazanie Symbolu wiary

Rok WiaryRok Wiary rozpoczyna się w czwartek 11 października br, tego dnia chcemy wspólnie wejść w rytm czekających nas wydarzeń. Dlatego zapraszamy na wspólną Mszę świętą, podczas której przyjmiemy Symbol wiary i uczcimy relikwie św. Piotra z Werony, dominikańskiego męczennika, który umierając, własną krwią napisał na piasku „Credo”. Wierzymy, że jego modlitwa i świadectwo pomoże nam w przyjęciu Symbolu wiary i w przeżywaniu jej w tym roku i do końca życia.

11.10.2012, godz. 19:30: Bazylika oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków.

Lekcje religii dla dorosłych

Przypominamy sobie Credo

Rok WiaryRok wiary ma przede wszystkim posłużyć nam do pogłębionego przyjęcia prawd wiary katolickiej. Dlatego przede wszystkim zapraszamy na cykl lekcji religii dla dorosłych poświęconych Credo – Wyznaniu wiary. Przez kolejne spotkania bracia dominikanie (wykładowcy naszego Kolegium) będą tłumaczyć podstawowe prawdy wiary. Po 45 minutach lekcji i kwadransie pytań zapraszamy do udziału w Mszy świętej, a niekiedy w dodatkowych nabożeństwach, które wyznacza rok liturgiczny.

[collapse title=”Całoroczny plan Lekcji religii (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Lekcje religii odbywają się w czwartki w Auli św. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków), o godz. 18:15.

11.10.2012: „Wierzę” – Janusz Pyda OP

18.10.2012: „W Boga Jedynego” – Janusz Pyda OP

8.11.2012: „Ojca wszechmogącego” – Janusz Pyda OP

15.11.2012: „Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych” – Wojciech Surówka OP

29.11.2012: Grzech pierworodny – Paweł Klimczak OP

6.12.2012: „I w jednego Pana Jezusa Chrystusa” – Paweł Klimczak OP

13.12.2012: „Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego” – Damian Mrugalski OP

3.01.2013: „Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.” – Damian Mrugalski OP

10.01.2013: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.” – Damian Mrugalski OP

17.01.2013: „Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.” – Paweł Klimczak OP

31.01.2013: „I zmartwychwstał dnia trzeciego” – Grzegorz Chrzanowski OP

7.02.2013: „Jak oznajmia Pismo” – Tomasz Grabowski OP

14.02.2013: Biblia – Tomasz Grabowski OP

28.02.2013: „I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.” – Tomasz Grabowski OP

7.03.2013: „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” – Mateusz Przanowski OP

21.03.2013: „Wierzę w Ducha Świętego” – Grzegorz Mazur OP (zamiast 14.03)

25.04.2013: „który mówił przez proroków” – Grzegorz Mazur OP

9.05.2013: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” – Tomasz Grabowski OP (zamiana kolejności)

16.05.2013: „Wyznaję jeden chrzest” – Tomasz Grabowski OP

06.06.2013: „Na odpuszczenie grzechów” – Tomasz Grabowski OP

13.06.2013: „I oczekuję wskrzeszenia umarłych” – Grzegorz Chrzanowski OP

27.06.2013: „I życia wiecznego w przyszłym świecie” – Mateusz Przanowski OP

19:30 Msza na zakończenie katechez.
Kazanie: „Amen” – Bóg jest gwarantem naszej wiary. – Tomasz Grabowski OP

[/collapse]

Dominikańska Szkoła Patrzenia

Oglądając filmy, uczymy się języka symboli

Rok WiaryMyślenie religijne to coś więcej niż tylko znajomość doktryny. To cały świat widziany i rozumiany w pryzmacie Ewangelii. Stąd zaproszenie na zajęcia Szkoły Patrzenia. To znane i lubiane filmy, których autorzy – umiejętnie posługując się warsztatem – potrafili pokazać „coś więcej”. Nie jest to typowy Klub Filmowy. Projekcje będą przerywane i dyskutowane również w trakcie, by w ten sposób lepiej poznać język kina i nauczyć się jego symboliki.

Język religijny posługuje się alegoriami, w trakcie Szkoły staramy się rozpoznawać i rozumieć alegorie. Cykl DSP w sposób łatwy i przyjemny, za pomocą popularnych filmów, wcale nie z najwyższej półki, uczy myślenia, czytania obrazów i rozumienia symbolicznego.

Zajęcia prowadzi o. Tomasz Rojek OP.

[collapse title=”Całoroczny plan Szkoły Patrzenia (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Zajęcia Szkoły Patrzenia odbywają się w czwarty czwartek miesiąca w Auli św. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków), o godz. 18:15.

25.10.2012: Giuseppe Tornatore – wprowadzenie w język kina

22.11.2012: Bob Fosse – szkoła amerykańska – analogia i metafora

20.12.2012 (spotkanie odwołane)

24.01.2013: Kay Pollak – szkoła skandynawska – prostota i czytelność symboli

21.02.2013: Ang Lee – szkoła chińska – uniwersalność języka symboli

14.03.2013: Blake Edwards – baśń niebanalna (zamiast 21.03)

18.04.2013: Liev Schreiber – świat w zwierciadle

23.05.2013: Doug Liman – kino komercyjne nie takie głupie

20.06.2013: Giuseppe Tornatore – podsumowanie

[/collapse]

Katechezy liturgiczne

Przygotowujemy się do świąt

Rok WiaryPrzed wielkimi uroczystościami kościelnymi diakon Krzysztof Porosło i o. Tomasz Grabowski OP zapraszają na katechezy poświęcone teologii i liturgii danego święta. Każda uroczystość łączy się z wybraną tajemnicą wiary, powinna też mieć wpływ na życie chrześcijan. Katechezy będą pokazywać związek pomiędzy wiarą, życiem codziennym i liturgią. Dobre przeżycie liturgii polega na połączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą. Takie połączenie pozwala celebrować wiarę i życie w liturgii. Tego uczymy się na katechezach.

[collapse title=”Całoroczny plan katechez (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Katechezy liturgiczne odbywają się w wybrane wtorki w Auli św. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków), o godz. 18:15.

30.10.2012: – O Aniołach i świętych w liturgii. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem zadusznym.

27.11.2012: – O Słowie i głosie. Przygotowanie do Adwentu.

18.12.2012: – O Krzyżu i żłóbku. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

05.01.2013: – O magach, stągwiach z winem i Jordanie. Przygotowanie do Uroczystości Objawienia Pańskiego – wyjątkowo w kościele MB Śnieżnej na Gródku (ul. Mikołajska 21)

12.02.2013: – O Samarytance, ślepcu i Łazarzu. Przygotowanie do Wielkiego Postu.

19.03.2013: – O przejściu ze śmierci do życia. Przygotowanie do Triduum Paschalnego – część 1.

20.03.2013: – O przejściu ze śmierci do życia. Przygotowanie do Triduum Paschalnego – część 2.

07.05.2013: – O obecności w ukryciu. Przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.

14.05.2013: – O naszym uświęceniu. Przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

28.05.2013: – O chlebie i winie. Przed uroczystością Bożego Ciała.

[/collapse]

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia

Odkrywamy swój chrzest

Rok WiaryWiększość z nas przyjęła chrzest święty, gdy byliśmy małymi dziećmi. Sakrament nie ogranicza się do momentu, w którym został przyjęty. Jego działanie możemy obserwować w całym swoim życiu. Żeby lepiej uświadomić sobie łaskę chrztu, zapraszamy do towarzyszenia katechumenom. Podczas Mszy św. na Gródku osoby dorosłe będą przechodzić kolejne etapy przygotowania do przyjęcia chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii. Towarzysząc im, możemy zrozumieć, co chrzest zmienił w naszym życiu.

Benedykt XVI zaprasza do przeżycia deuterokatechumenatu, czyli powtórnego przeżycia przygotowania do chrztu, powtórnego wtajemniczenia w życie sakramentami. Obrzędy wprowadzą nas w to doświadczenie.

[collapse title=”Całoroczny plan obrzędów (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia (jeśli nie zostało zaznaczone inaczej) odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej na Gródku (ul. Mikołajska 21) podczas Mszy świętych o godz. 11:00.

02.12.2012: Obrzęd przyjęcia do katechumenatu

17.02.2013: Obrzęd wybrania kandydatów do przyjęcia chrztu świętego.

24.02.2013: Przekazanie symbolu wiary katechumenom

03.03.2013: Pierwsze skrutynium

10.03.2013: Drugie skrutynium

17.03.2013: Trzecie skrutynium

27.03.2013, godz. 19:00, klasztor oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12), Kapitularz:
Przekazanie Modlitwy Pańskiej

30.03.2013:

  • godz. 20:00 Obrzęd Ephata, oddania Symbolu wiary i Modlitwy Pańskiej, Klasztor oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12) „Krypta”.
  • godz. 21:00 Wigilia Paschalna, podczas której katechumenom zostaną udzielone sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

18.05.2013, godz. 19:00: Nieszpory i Msza święta wigilijna Zesłania Ducha Świętego, podczas której zostanie udzielony sakrament bierzmowania osobom dorosłym.

[/collapse]

Rekolekcje dla dorosłych

Zatrzymujemy się, by posłuchać

Rok WiaryW trakcie Roku wiary proponujemy dwie dodatkowe serie rekolekcji dla dorosłych: pierwszą w Adwencie, drugą w Wielkim Poście. Rekolekcje będą głosili bracia z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. Każda seria rekolekcji rrozpoczyna się w niedzielę na Mszach św. o 9:00, 10:30, 13:30, 17:00, 21:30. W kolejne dni (od poniedziałku do środy) nauki rekolekcyjne będą głoszone w trakcie i po Mszach św. o 19:30.

[collapse title=”Terminy rekolekcji (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

9.12.2012–12.12.2012: Adwentowe rekolekcje dla dorosłych

17.02.2013–20.02.2013: Wielkopostne rekolekcje dla dorosłych

[/collapse]

Wigilie, Noce czuwania, Nabożeństwa

Celebrujemy wiarę

Rok WiaryW trakcie Roku wiary zapraszamy do przeżycia kilku Nocy czuwania (maryjnej, pokutnej, przed Zesłaniem Ducha Świętego), Wigilii liturgicznych celebrowanych z wykorzystaniem chorału gregoriańskiego (u progu świąt Objawienia Pańskiego, Zwiastowania, Trójcy Świętej) i kilku wspólnych spotkań wypełnionych śpiewem (nabożnego śpiewania za zmarłych, kolędowania, nabożnego śpiewania pokutnego, allelujania).

Będziemy również czcić świętych, których kaplice znajdują się w Bazylice oo. Dominikanów. W dni ich wspomnienia odprawimy nabożeństwa ku czci: św. Tomasz, św. Józefa, św. Katarzyny ze Sieny, św. Róży z Limy, św. Dominika i św. Jacka. Odprawimy również nabożeństwo majowe w kaplicy Matki Bożej Różańcowej i nabożeństwo czerwcowe w kaplicy Serca Pana Jezusa.

Natomiast w Kościele św. Idziego odprawimy msze św. w rycie dominikańskim w intencji dominikanów pracujących na misjach.

[collapse title=”Całoroczny plan nabożeństw (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

27.10.2012, godz. 15:30, Kościół św. Idziego (ul. Grodzka 67)
Msza w rycie dominikańskim w intencji dominikanów pracujących na misjach

Noce czuwania odbywają się w Bazylice św. Trójcy (ul. Stolarska 12). Rozpoczęcie jest przewidziane o godz. 21:00.

26.10.2012: Maryjna noc czuwania
08.03.2013: Pokutna noc czuwania
18.05.2013: Noc czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Wigilie gregoriańskie – Matutinum

5.01.2013: Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej na Gródku (ul. Mikołajska 21)
godz. 20:00, Wigilia gregoriańska Uroczystości Objawienia Pańskiego

8.04.2013: Kościół pw. św. Idziego (ul. Grodzka 67, pod Wawelem)
godz. 19:00, Godzina czytań Uroczystości Zwiastowania Pańskiego

25.05.2013: Bazylika św. Trójcy (Stolarska 12)
godz. 20:30, Wigilia gregoriańska Uroczystości Trójcy Świętej

Nabożeństwa w kaplicach w Bazylice św. Trójcy po Mszy św. o godz. 19:30:

  • 08.11.2012: Nabożne śpiewanie w intencji zmarłych
  • 10.01.2013: Kolędowanie u żłóbka
  • Z przyczyn technicznych nie odbędą się: Allelujanie – nabożne śpiewanie pieśni wielkanocnych, Nabożeństwo ku czci św. Katarzyny ze Sieny, Nabożeństwo majowe, Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa

[/collapse]

Msze św. z kazaniem katechizmowym

Poznajemy katechizm

Rok WiaryChcemy, aby cotygodniowa celebracja niedzielnej Mszy Świętej była autentycznym spotkaniem z Żywym Bogiem, aby nas do Niego prowadziła i oddawała Mu chwałę. Szukamy Pana Boga w pięknie liturgii i w głębi przeżywanej Eucharystii. Msza święta odprawiana jest w wyjątkowym dla Krakowa miejscu, omodlonym przez pokolenia naszych przodków. W liturgii pragniemy spotykać się z Panem, który do nas mówi, wysłuchuje nas oraz karmi nas swoim pokrzepiającym Ciałem. Słuchanie Pana Boga ułatwia cotygodniowe słowo tematyczne, które głoszą ks. Paweł Głowacz oraz ks. Piotr Listopad. Modlitwę śpiewem prowadzi schola mariacka.

Każda niedziela, godz. 18:30: Bazylika Mariacka w Krakowie.

„Chrystus w Starym Mieście”

Adorujemy

Rok WiaryKażdego miesiąca chcemy spotkać się na wspólnej adoracji eucharystycznej – podniosłej, pobożnej, prostej. Chcemy stanąć przed Panem, uczestnicząc najpierw we Mszy świętej ze śpiewem prowadzonym przez kantora, a potem w godzinnej adoracji połączonej z rozważaniami, cichym skupieniem i możliwością sakramentu pojednania.

Dla kogo? Przede wszystkim dla młodych – tych mieszkających w Krakowie i odwiedzających Kraków. Tych młodszych – studentów i tych trochę starszych – pracujących. Dla tych we wspólnotach i dla tych, którzy do nich nie należą. To nie jest nowe duszpasterstwo – to jest spotkanie z Chrystusem – Pasterzem naszych dusz. Więcej informacji na stronie chrystuswmiescie.pl.

Katechizm dla 30+

Czytamy KKK w „Sali na Górze”

Rok Wiary„Sala na Górze” to inaczej Wieczernik. To również nazwa grupy. Chcemy trafić do dorosłych katolików, którzy nie potrafią uzasadnić swojej wiary, szukają odpowiedzi na pytania z nią związane, brak im solidnej wiedzy katechizmowej – ale bardzo chcieliby nad tym popracować. Nadarza się okazja – Bazylika Mariacka jest naszym partnerem w Roku Wiary. Na czytanie katechizmu ze zrozumieniem zaprosiliśmy ciekawych, kompetentnych prelegentów – znanych duchownych, świetnych mówców – co najważniejsze ludzi wierzących w sposób, który nas inspiruje.

Spotkania „Sali na Górze” będą odbywać się w Bazylice Mariackiej w wybrane czwartki, o 18:30.

Schemat spotkań: Eucharystia – 18:30 – liturgia ze śpiewem; katecheza – 19:15 – Bazylika; dyskusja z prelegentem – 20:00–21:00 – salka przy Bazylice.

Zobacz także