Rosz Haszana – żydowski Nowy Rok

Wyznawcy judaizmu rozpoczęli 3 października o zachodzie słońca obchody żydowskiego Nowego Roku - 5766 z kolei. Żydzi liczą lata według rachuby rabinicznej, począwszy od stworzenia pierwszego człowieka, Adama. Tego dnia także, jak mówi tradycja żydowska, pierwsi ludzi zgrzeszyli i w tym dniu odbył się pierwszy Boży sąd nad człowiekiem.

Nowy Rok obwieściło tysiącom Żydów, zebranych pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, dęcie w szofar, czyli róg barani, bawoli, lub gazeli. Szofary zabrzmiały też w tysiącach izraelskich synagog. Obchody Nowego Roku w Izraelu trwają dwa dni. W synagogach w wieczór Nowego Roku odczytywana jest historia ofiarowania Izaaka przez Abrahama i wznoszona modlitwa o przebaczenie – "slichot".

Święto Rosz Haszana przeżywane jest w specjalny sposób także poprzez spożywanie symbolicznych potraw. Żydzi aszkenazyjscy jedzą podczas uroczystej kolacji głowę ryby, natomiast Sefardyjczycy – upieczoną głowę baranią. To dlatego, że głowa znaczy po hebrajsku rosz, tak jak nazywa się Nowy Rok, początek wszystkich dni. Je się także chałę splecioną w kształt korony, bo pierwszy dzień Nowego Roku jest "koroną" wszystkich pozostałych dni. Spożywa się ponadto jabłka maczane w miodzie i inne potrawy sporządzane na miodzie, na znak życzenia, aby nowy rok był słodki, czyli pomyślny i błogosławiony. Spożywa się również owoc granatu w nadziei, że Bóg rozmnoży dobre uczynki tak, jak pestki granatu, których w owocu jest bez liku.W Izraelu na Nowy Rok Żydzi, ale też ich nieżydowscy sąsiedzi, składają sobie życzenia: Szana towa we hag sameach, czyli dobrego roku i radosnego świętowania.

Nowy Rok otwiera zarazem 10-dniowy okres tszuwa – czyli duchowego odnowienia, pokuty, rachunku grzechów i nawrócenia. Ten szczególny okres w kalendarzu żydowskim zmierza do Dnia Sądu (Sądnego) – Jom Kipur, najważniejszego religijnego wydarzenia w judaizmie.W okresie tszuwa Żydzi ortodoksyjni praktykują obrzęd zwany taszlich, polegający na symbolicznym "strzepywaniu" z siebie grzechów nad wodą, poprzez wrzucanie do niej drobin chleba.

Tegoroczny żydowski Nowy Rok przebiega w atmosferze względnego spokoju, m. in. dzięki całkowitemu wycofaniu się Izraela ze Strefy Gazy, zakończenia wojskowej okupacji tych terytoriów, a także wzniesienie wzdłuż Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerozolimy tzw. muru bezpieczeństwa. Mimo to, policja i służby bezpieczeństwa w całym Izraelu postawione są w stan podwyższonej gotowości w obawie przed palestyńskimi zamachami. Wzmocnione patrole strzegą wszystkich synagog. centrów miast, węzłów komunikacyjnych. Na rogatkach miast ustawiono blokady. Policja kontroluje szczególnie rejon Wzgórza Świątynnego i Ściany Płaczu w Jerozolimie, a wojsko utrzymuje całkowitą blokadę Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu

inf. KAI

 

Zobacz także