Rozmowa z Samarytanką

 Dziesiąty rozdział książki Chcę widzieć Jezusa WAM Kraków 2007 autorstwa Marii Szamot zatytułowany Jezus i Samarytanka strony 119 – 132

 

 
J 4.7 – 26
 
Streszczę zawarty tam wywód, korzystając z tego, że rozmowa ma swoją strukturę i reguły.
 
1. Kim są rozmówcy?
2. Co jest przedmiotem rozmowy?
3. Kto ją prowadzi?
4. Jaki ma cel pośredni?
5. A jaki finalny?
 
1. Jezus i Samarytanka – różnowiercy
2. Wiara jako osobiste doświadczenie – „Autentyczne doświadczenie wiary poczyna się od pragnienia. Tam, gdzie nie ma pragnienia, tam jest oficjalna konfesja, jest ideologia, światopogląd, przekonanie i co tam jeszcze, ale żywej wiary nie ma.” – str. 126
3. Rozmową kieruje Jezus za pomocą nagłych zwrotów:
– od wody do „wody żywej”
– od pragnienia „wody żywej” do sytuacji egzystencjalnej kobiety.
4. Doprowadzić do rzeczywistego kontaktu różnowierców, jakimi są Jezus i kobieta. Tym, co ponad wszelkimi różnicami łączy różnowierców, jest „bezwarunkowe pragnienie dotarcia i bycia w prawdzie”. „Na gruncie osobistego doświadczenia wiary, a więc w duchu i prawdzie, spotykają się różno-wiercy. Duch i prawda – tu jest miejsce porozumienia i jedności.” – str. 128 Jezus po to mówi jej o pięciu mężach, by kobieta przemożnie doświadczyła prawdy.
5. Niepusta samoprezentacja Jezusa jako Mesjasza. Ta jest możliwa, bo „wiary doświadcza się jako prawdy”. „Owo doświadczenie wiary jako prawdy pozostaje w ścisłej korelacji i czerpie z osobistego pragnienia przebywania w prawdzie.” Pomazaniec pojawia się u Jakubowej studni jako spełnienie oczekiwania na tego, który objawi nam wszystko. Nie herold prawdy, ale jej niezwykłe ucieleśnienie, wydarzanie się.

Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".